Pressmeddelande

Publicerad: 20 februari 2013|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Arne Karlsson och Leif Johansson till Fortnox styrelse

Arne Karlsson är i dag styrelseordförande i Ratos, i Bonnier Holding och SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) samt styrelseledamot i AP Møller-Maersk, Bonnier, Ecolean och Einar Matsson. Han är även ledamot av Aktiemarknadsnämnden.

Arne Karlsson var 1999-2012 VD och styrelseledamot i Ratos. Dessförinnan var han verksam inom Atle, bl a som VD för Atle Mergers & Acquisitions 1996-98. Han har även varit VD för Hartwig Invest 1988-93  och anställd inom Aktiv Placering 1982-88.

”Fortnox är ett snabbväxande och spännande företag. Genom att vara först med så kallade molnlösningar med administrativa basfunktioner för företag, föreningar samt redovisnings- och revisionsbyråer, har Fortnox tagit en ledande ställning på marknaden. Bolaget har lyckats kombinera hög tillväxt med god lönsamhet. Framtiden ser lovande ut då fortfarande 80 procent av målgruppen i Sverige sitter kvar i äldre tekniska lösningar”, säger Arne Karlsson.

Leif Johansson är vice VD och Senior Advisor i Ratos, samt styrelseordförande i Euromaint. Han är även styrelseledamot i Arcus A/S, Inwido och Profura. Leif Johansson har tidigare varit för LB Invest 1985-1993, verksam inom eget konsultbolag 1994-2004 samt innehaft olika chefsbefattning inom Procuritas KB åren 1989-2004.

Omval till styrelsen i Fortnox föreslås av Christer Nilsson, Donald Sällqvist, Olof Hallrup och Erik Fjellborg. Jan Pyrell har avböjt omval.

Årsstämman kommer att hållas kl 13.00 den 22 mars på Videum Konferens, Sal Glasriket, PG Vejdes Väg 29 i Växjö.

För mer information kontakta

Christer Nilsson, styrelseordförande, 0705-691580, christer.nilsson@cnab.nu

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.