Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 19 augusti 2022

Fortsatt ökad organisk tillväxt för Fortnox

Tommy Eklund
Av: Tommy Eklund

Nettoomsättningen för det andra kvartalet blev 307,8 Mkr och Fortnox uppnådde en tillväxt på 33,8 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 33,5 procent. Tillväxten tillsammans med rörelsemarginalen blev således 67,3 procent under perioden. Den organiska tillväxten uppgick till 28,4 (19,9) procent. Antalet kunder fortsatte att öka och var vid utgången av kvartalet 456 000, en ökning med 15 000 kunder sedan föregående kvartal.

- Jag är jätteglad över att vi kan göra så mycket för landets företagare. Allt fler entreprenörer väljer Fortnox och det är ett tydligt kvitto på att vi levererar konkret kundnytta. Vi ser också att våra finansiella tjänster blir en allt viktigare del av erbjudandet, och att de är betydelsefulla för många kunder, säger Tommy Eklund, vd Fortnox.

En central produkt i Fortnox finansiella erbjudande är Fakturaköp, som nu har automatiserats ytterligare genom kreditbedömning i realtid och erbjuds till fler av Fortnox kunder.

Produkter och samarbeten

Flera produktnyheter och samarbeten lanserades under kvartalet:

- Vi fortsätter att växa tillsammans med andra och det har varit särskilt tydligt under årets andra kvartal. Genom vår företagsplattform kan vi erbjuda produkter och lösningar skapade av vår egen innovationskraft, men också av andras, säger Tommy Eklund.

Byråinsikter är en ny produkt som kan ge automatiserade insikter om avvikelser till redovisningskonsulten. Det underlättar för redovisningsbyråerna att ge råd och stöd utifrån sin professionella kompetens till kunden. Med nya funktionen Privatpersoner inom Bokslut & Skatt kan redovisningsbyråer nu hjälpa privatpersoner med bland annat inkomstdeklaration.

Bland våra nya samarbeten finns Mynt, som erbjuder kort och lösningar inom spend management och som Fortnox planerar att släppa ett företagskort med; Atlas Nest, med en lösning för fastighetsbranschen; Zaver, med nya lättare betalsätt för slutkund, och Bokadirekt, som ger kunder i skönhetsbranschen tillgång till Fortnox på ett smidigare sätt.

Under kvartalet lanserades också Connect, ett API som skapar större möjlighet för företag att ge långivare tillgång till sina affärssystem vid ansökan om lån eller företagskrediter. Genom insikter i balansräkning och fakturering kan långivare göra snabbare och bättre kreditbeslut.

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för andra kvartalet 2022 (jämfört med samma period föregående år).

  • Nettoomsättningen uppgick till 307,8 Mkr (230,1) Mkr, en ökning med 33,8 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 103,3 (70,2) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 33,5 (30,5) procent.

  • Resultatet efter skatt uppgick till 74,4(54,3) Mkr.

  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,12 (0,09) kr.

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen januari - juni 2022 (jämfört med samma period föregående år).

  • Nettoomsättningen uppgick till 586,9 (428,6) Mkr, en ökning med 36,9 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 192,8 (129,9) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 32,9 (30,3) procent.

  • Resultatet efter skatt uppgick till 141,1 (100,2) Mkr.

  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,23 (0,17) kr.

Denna information är sådan som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2022 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Eklund, VD Fortnox

Telefon: 072 – 369 73 50

E-post: tommy.eklund@fortnox.se

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.