Pressmeddelande

Publicerad: 22 maj 2013|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Fortnox ger gratis program till alla Sveriges elever

Alla Sveriges gymnasieskolor, högskolor, universitet och bildningsförbund får i höst fri tillgång till Fortnox samtliga administrativa program att användas i undervisningen.

”Ekonomiämnet blir mer levande och relevant när eleverna får arbeta i riktiga program med exempelvis bokföring, fakturering och löneadministration. Att ge Sveriges elever fri tillgång till webbaserade affärssystem är vårt sätt att minska klyftan mellan skola och näringsliv”, säger Fortnox VD Jens Collskog.

Fortnox internetbaserade affärssystem används redan idag i ekonomiundervisningen vid flera gymnasieskolor och andra utbildningsarrangörer, exempelvis Linnéuniversitetet, Påhlmans Handelsinstitut, Mälarakademin samt ca 100 av de gymnasieskolor som ingår i konceptet ”Diplomerad gymnasieekonom”. Detta har blivit så framgångsrikt att Fortnox till höstterminen ger alla skolor möjlighet till gratis användning av programmen och dessutom fri tillgång till ett nytt utbildningsmaterial med övningar och grupparbeten.

”Många gymnasier och andra skolor använder fortfarande bara traditionella läroböcker i ekonomiämnet, trots att den enda redovisning som eleverna möter när de kommer ut i arbetslivet görs digitalt. Alltfler väljer dessutom att sköta redovisning och övrig administration i webbaserade system, och här är Fortnox med fler än 55 000 kunder störst i Sverige. Chansen är alltså god att eleverna kommer att möta våra program ute i arbetslivet, och genom att de redan har erfarenhet av våra program blir de mer attraktiva på arbetsmarknaden”, säger Charlotte Löfgren, skolansvarig på Fortnox och lärare i företagsekonomi.

Genom att använda riktiga affärssystem i undervisningen blir det lätt att integrera olika delar av ekonomiämnet i undervisningen eftersom exempelvis bokföring, fakturering, orderhantering och löneadministration kan hanteras inom samma system. Eftersom Fortnox program är helt webbaserade krävs inga krångliga installationer i skolans eller elevernas datorer. Man är inte begränsad till att kunna nå programmen från någon enskild dator, utan kan arbeta varifrån som helst där man har en internetuppkoppling. Varje elev och varje lärare har också möjlighet att arbeta från vilken plattform som helst: PC, Mac, surfplatta eller smartphone.

”Det enda som krävs är en internetuppkoppling. Eleverna möter samma proffsiga miljö som yrkesverksamma ekonomer. Det blir spännande att få presentera detta för Sveriges ekonomilärare, inklusive vårt nyframtagna utbildningsmaterial”, säger Charlotte Löfgren, som 2011 utsågs till årets lärare av Ung Företagsamhet och som rekryterats till Fortnox för att samordna arbetet med skolorna.

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.