Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 22 augusti 2012|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Delårsrapport januari-juni 2012

Första halvåret 2012

(jämfört med samma period föregående år)

  • Omsättningen ökade med 33 procent till 27 025 tkr (20 381 tkr)

  • Rörelseresultatet uppgick till 3 277 tkr (2 543 tkr), vilket är en förbättring med 29 procent

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 4 128 tkr (2 602 tkr)

  • Periodens resultat efter skatt ökade med 30 procent till 2 496 tkr (1 921 tkr)

  • Resultat per aktie uppgick till 0,04 kr (0,03 kr)

VD-kommentar  -  Första kvartalet

100 000 användare kan inte ha fel

Den positiva omsättningsutvecklingen fortsatte under andra kvartalet med en tillväxt på 33 procent. Orderingången var för årstiden ovanligt stark, särskilt under maj och juni. Normalt minskar orderingången något under försommaren, men det märkte vi inget av i år. Vi är nu uppe i närmare 100 000 användare av våra program och vi har cirka 45 000 kunder.

Jämfört med förra året är kostnaderna högre under 2012.  Det beror på att vi har byggt upp en organisation som klarar betydligt större kundvolymer och att vi investerat i vår tekniska plattform och nya produkter för att kunna fortsätta att växa och ta ytterligare marknadsandelar.

I mitten av juni lanserade vi, i samarbete med det världsledande dokumenthanteringsföretaget ReadSoft, en tjänst där våra kunder enkelt och per automatik kan få sina inskannade leverantörsfakturor tolkade och registrerade i Fortnox Bokföring. För tjänsten betalar kunderna endast en låg kostnad per hanterad faktura, vilket gör lösningen mycket prisvärd även för mindre företag med små volymer. Tjänsten var efterlängtad bland våra kunder, redan de första veckorna valde många kunder att använda tjänsten för att få en effektivare hantering av sina leverantörsfakturor.

Vidareutvecklingen av våra program fortgår i allt högre takt. Under kvartalet har vi gjort ett antal förbättringar i våra programmoduler Bokföring, Lön och CRM som ger våra användare ökad funktionalitet och bättre prestanda.

Tillväxt är vår högsta prioritet och vi ska fortsätta att investera för tillväxt och ta tillvara på de möjligheter som den snabbt växande marknaden erbjuder. Efterfrågan på internetbaserade program är fortsatt stark och allt fler företag upptäcker fördelarna med att arbeta i molnet.

Den växande marknaden gör också att fler aktörer kommer in på marknaden. Fortnox var först med internetbaserade affärssystem i Sverige för drygt 10 år sedan och vi är idag Sveriges största leverantör av internetbaserade program till företag, föreningar och redovisningsbyråer. Cirka 45 000 svenska företags bokföring sköts idag i Fortnox, vilket innebär att vi är Sveriges i särklass mest använda internetbaserade bokföringsprogram.

Vår erfarenhet och storlek gör att vi känner marknaden mycket väl. Det gör också att vi ligger långt framme när det gäller produktutveckling. Under hösten kommer flera nya funktioner och förbättringar i våra program, samtidigt som vi utvecklar fler tjänster som möjliggör för våra kunder att arbeta effektivare i våra program.

Just nu planerar vi också för vår årliga höstroadshow för redovisnings- och revisionsbranschen. Denna höst kommer vi att besöka 16 orter från september till november. Vi kommer också att ställa ut på bland annat ”Ekonomi-mässan” i september och mässan ”Eget Företag” i oktober.

Slutligen vill jag bara nämna att ”Fortnox Arena”, Sveriges - och kanske världens - modernaste innebandyarena snart slår upp sina portar. Den 8 september äger den stora invigningen rum här i Växjö, bl a med besök av svenska herrlandslaget.

Jens Collskog, Verkställande Direktör

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

För mer information kontakta

Jens Collskog, VD på Fortnox AB, 0733-632300

jens.collskog@fortnox.se

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade program för bland annat bokföring, fakturering, orderhantering, löneadministration, säljstöd och e-handel till mindre och medelstora företag samt föreningar. Fortnox program kan nås från vilken internetansluten dator som helst i världen. Fortnox är listad på NGM Nordic MTF.

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.