Pressmeddelande

Publicerad: 27 juni 2016|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Visma har genom pressmeddelande meddelat att de inte kommer att förlänga acceptperioden i sitt erbjudande till aktieägarna i Fortnox och att Visma därför inte heller kommer att fullfölja erbjudandet

Vismas förvärv av Fortnox förutsätter godkännande från Konkurrensverket. Konkurrensverket har ännu inte godkänt transaktionen och har tillhandahållit Visma ett utkast till stämningsansökan för att få tillstånd en domstolsprövning och förhindra genomförandet av transaktionen. Sådan domstolsprövning kan ta upp till ett år att slutföra. Det kommer därför inte att vara möjligt för Visma att erhålla nödvändiga myndighetstillstånd inom acceptperioden. Visma har därför beslutat att inte förlänga acceptperioden och inte fullfölja Erbjudandet. Erbjudandet kommer att löpa ut imorgon den 28 juni 2016.

För mer information hänvisas till Vismas fullständiga pressmeddelande som finns tillgängligt på:

http://media.visma.se/pressreleases/acceptperioden-foer-vismas-erbjudande-avseende-fortnox-loeper-ut-imorgon-den-28-juni-2016-visma-kommer-inte-foerlaenga-acceptperioden-och-kommer-1456152

För ytterligare information kontakta:

Karin Korpe, Vice VD Fortnox, 073-366 04 00, karin.korpe@fortnox.se

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.