Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 27 oktober 2023

Rekordresultat och näst högsta marginalen hittills

Bild Fortnox
Av: Bild Fortnox

Nettoomsättningen ökade med drygt 25 procent i det tredje kvartalet till 416 Mkr, jämfört med motsvarande kvartal 2022. Samtidigt steg rörelseresultatet med 30 procent till 189 Mkr - vilket bidrog till att lyfta rörelsemarginalen till 45 procent. Det representerar det högsta rörelseresultatet och näst högsta marginalen hittills. Samtliga affärsområden bidrog till den positiva utvecklingen. Bolagets rörelsemarginal, kombinerat med omsättningstillväxten, gav en RoF på 71 procent. Antalet kunder växte med 10 000, i linje med sedvanligt säsongsmönster, till 520 000 och ARPC:n steg med 7 kronor till 260. 

Tre nya produkter och en rad nya funktioner

Under kvartalet presenterades en utvidgad integration mellan Fortnox plattform och Nordea. Denna gör det möjligt att initiera betalningar i plattformen och öppnar även dörren för automatisk bokföring.

Bland de nya produkterna finns Personalattest, som erbjuder smidig hantering av anställdas när- och frånvaro liksom lönebesked, inklusive möjligheten att ställa in automatiska påminnelser till både anställda och chefer att göra klart sina underlag.

Fortnox Koncern var en annan produkt att färdigställas i kvartalet. Koncern möjliggör snabb och enkel konsolidering i såväl svenska som internationella koncerner, med stöd för koncernårsredovisning och digital inlämning till Bolagsverket.

Vidare startade lanseringen av Företagskortet, som är kostnadsfritt och erbjuder en automatiserad process från köp till bokföring. Anställda slipper göra privata utlägg och vänta till nästa lön innan man får tillbaka sina pengar, och bolaget har full insyn och kontroll över alla kostnader, då man ser varje köp för varje kort, i realtid i Fortnox.

Tredje kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 416 (332) Mkr, en ökning med 84 Mkr eller 25 procent. Förvärv stod för 1 Mkr eller 0 procentenheter av ökningen.

  • Rörelseresultatet uppgick till 189 (145) Mkr, en ökning med 43 Mkr. Justerat för förvärv uppgick rörelseresultatet till 189 Mkr.

  • Rörelsemarginalen uppgick till 45 (44) procent. Justerat för förvärv uppgick rörelsemarginalen till 46 procent.

  • Resultatet efter skatt uppgick till 149 (112) Mkr.

  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,24 (0,18) kr.

Januari - september 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 191 (919) Mkr, en ökning med 272 Mkr eller 30 procent. Förvärv stod för 6 Mkr eller 1 procentenhet av ökningen.

  • Rörelseresultatet uppgick till 486 (338) Mkr, en ökning med 148 Mkr. Justerat för förvärv uppgick rörelseresultatet till 496 Mkr.

  • Rörelsemarginalen uppgick till 41 (37) procent. Justerat för förvärv uppgick rörelsemarginalen till 42 procent.

  • Resultatet efter skatt uppgick till 382 (253) Mkr.

  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,63 (0,41) kr.

Denna information är sådan som Fortnox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023 kl. 08.30.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Eklund, VD Fortnox

Telefon: 072 – 369 73 50

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.