Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 20 augusti 2020

Starkt andra kvartal trots pandemin

Tommy Eklund, vd Fortnox Q2 2020
Av: Tommy Eklund, vd Fortnox Q2 2020
Foto: Jonas Ljungdahl

Fortnox levererar fortsatt starkt resultat andra kvartalet, trots den unika situationen med coronapandemin som präglat perioden. Fortnox har hittills varit relativt förskonade, med god utveckling av omsättning och rörelseresultat. 

Bolagets affärsmodell bygger på abonnemangsbaserade intäkter, vilket gör den relativt stabil. Den allmänna trenden i samhället påverkar dock en mindre del av omsättningen; transaktionsbaserade tjänster, där en minskning märks. Bolaget har under perioden fortsatt att fokusera på att hålla nere kostnader, och detta visar sig också i en stark rörelsemarginal.

— Verksamheten har varit i full gång trots att vi arbetat hemifrån sedan mitten av mars. Det är verkligen en enastående insats våra medarbetare gjort. Förutom att hålla igång den löpande verksamheten har vi också jobbat för att stötta Sveriges företag i den här unika situationen, med bland annat anpassning av program och funktioner för olika regelförändringar som kommit på grund av pandemin. Allt för att det ska vara så enkelt som möjligt att driva sitt företag - även om tiderna är utmanande, säger Tommy Eklund, vd Fortnox.

Fortsatt kundtillströmning och ökad användning

Kundtillströmningen har varit fortsatt god, och antalet kunder ökade med 13 000 under kvartalet. Det innebär att Fortnox nu har 341 000 kunder.

—    Det är väldigt glädjande att Sveriges företagare fortsätter att välja att driva företag i Fortnox. Det visar både vår kundtillströmning och den ökade användningen av våra funktioner bland befintliga kunder. Allt fler inser nu vikten av att jobba med den nya tekniken, och alla fördelar det för med sig - något jag tror kommer att märkas av även efter corona, säger Tommy Eklund, vd Fortnox. 
 
Bolaget fortsatte under kvartalet att investera i nyutveckling och anställde ett 20-tal nya utvecklare. En viktig nyhet som släpptes under kvartalet var AI-tolkningen av leverantörsfakturor.

Bolaget har också arbetat med att ta fram ny affärsplan och nya finansiella mål för den kommande 5-årsperioden, vilket kommer att presenteras under hösten. I samband med detta genomfördes en organisationsförändring som trädde i kraft 1 juli.

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för andra kvartalet 2020 (jämfört med samma period föregående år).

•    Nettoomsättningen uppgick till 170,1 (128,8) Mkr, en ökning med 32,0 procent. 
•    Rörelseresultatet uppgick till 62,5 (40,1) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 36,8 (31,1) procent.  
•    Resultatet efter skatt uppgick till 48,2 (31,1) Mkr.
•    Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,8 (0,51) kr.

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen januari - juni 2020 (jämfört med samma period föregående år).

•    Nettoomsättningen uppgick till 330,8 (242,3) Mkr, en ökning med 36,5 procent.
•    Rörelseresultatet uppgick till 115,7 (72,2) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 35,0 (29,8) procent.
•    Resultatet efter skatt uppgick till 89,2 (56,1) Mkr.
•    Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,47 (0,93) kr.

Denna information är sådan som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl. 08.30 CET.

Läs mer om kvartalet här: https://info.fortnox.se

För ytterligare information, kontakta:
Tommy Eklund, VD Fortnox
Telefon: 072 – 369 73 50
E-post: tommy.eklund@fortnox.se

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.