Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 14 september 2022

Fortnox AB:s valberedning inför årsstämman 2023

Fortnox
Av: Fortnox

Följande representanter för Fortnox AB:s största aktieägare, tillsammans med styrelseordförande Olof Hallrup, kommer att vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2023:

Monica Åsmyr, Swedbank Robur Fonder AB

Mathias Svensson, First Kraft AB (ordförande)

Peter Nichols, Vor Capital LLP

Tillsammans representerar First Kraft AB, Swedbank Robur Fonder AB och Vor Capital LLP mer än 30 procent av det totala röstetalet i Fortnox AB, per den 31 augusti 2022.

Fortnox AB:s årsstämma kommer att hållas torsdagen den 30 mars 2023 i Växjö. Aktieägare som önskar lämna förslag till Fortnox AB:s valberedning kan göra detta via e-post till ir@fortnox.se , senast den 20 januari 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olof Hallrup, styrelseordförande Fortnox AB

olof.hallrup@fortnox.se

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.