Pressmeddelande

Publicerad: 7 februari 2023

Fortnox välkomnar statlig e-legitimation

Svante Erwing, produktområdeschef Fortnox
Av: Svante Erwing
Foto: Fortnox

Fortnox välkomnar förslaget om statlig e-legitimation som Digg nu presenterar i sin slutredovisning av regeringsuppdraget. 

- En statlig e-legitimation kommer bryta det digitala utanförskapet och ge fler företag och deras medarbetare möjlighet att ta del av samhällsviktiga, onlinebaserade tjänster.  Alla ska kunna ha en e-legitimation när samhället är digitaliserat från arbetsplatsen till offentliga tjänster och vidare, säger Svante Erwing, produktområdeschef Fortnox.

Många invånare kan idag inte få en e-legitimation av privata utfärdare. Med en statlig e-legitimation kan fler få rätt förutsättningar att röra sig i olika digitala plattformar och få rätt till grundläggande samhällsservice. I sin rapport slår Digg fast att rätten till statlig e-legitimation är en demokratifråga.

- Det är både realistiskt och imponerande att statlig e-legitimation kan tas fram på 24 månader, enligt Digg. Nu är både teknik och marknad redo med beprövade standarder för att ta nästa steg, säger Svante Erwing.

Med Polismyndigheten som kontrollant av identitet vid utfärdandet höjs tillförlitligheten på e-legitimationen till en nivå av säkerhet som är högre än något vi sett tidigare. Samtidigt kan den nya tillgängligare lösningen bejaka flexibilitet och rörlighet som i sin tur främjar innovation. Statlig e-legitimation måste också kunna användas i praktiken. Därför välkomnar Fortnox även Diggs förslag på krav att alla godkända e-legitimationer ska accepteras av alla offentliga e-tjänster.

- Statlig e-legitimation måste bygga på öppenhet och vi välkomnar därför Diggs förslag om att det ska vara möjligt att växla sin statliga e-legitimation till andra lösningar. Fortnox har redan börjat rulla ut nya användarkonton anpassade för identifiering med en framtida statlig e-legitimation tillsammans med andra digitala ID-former, avslutar Svante Erwing.

För ytterligare information, kontakta:

Svante Erwing, Produktområdeschef Fortnox, svante.erwing@fortnox.se, 073-4022061.

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.