Pressmeddelande|23 augusti 2016|Uppdaterad: 20 juli 2018

Fortnox inleder unikt samarbete med iZettle i Sverige

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Berg, tf VD Fortnox AB, 0470 - 78 50 00, johan.berg@fortnox.se

    Prenumerera

    Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

    Investerare

    Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.