Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 28 april 2021

18 000 fler Fortnox-kunder kvartal 1

Tommy Eklund vd Fortnox Q1 2021
Av: Tommy Eklund vd Fortnox Q1 2021
Foto: Jonas Ljungdahl

Årets första kvartal har gett ett starkt inflöde av kunder, fortsatt stabilt rörelseresultat och god omsättning. Den pågående pandemin har effekt framförallt på de transaktionsbaserade tjänsterna.

Antalet kunder ökade med 18 000 under första kvartalet. Det innebär att Fortnox nu har 385 000 kunder, jämfört med 328 000 vid samma period förra året. Rörelseresultatet är stabilt och uppgick till 59,7 Mkr jämfört med 53,2 Mkr samma period förra året. Omsättningen är god, även om bolaget liksom tidigare kvartal har en corona-relaterad effekt framförallt på de transaktionsbaserade tjänsterna. Det påverkar också omsättningen per kund. Slutet av kvartalet visar dock en uppåtgående trend för de tjänsterna.

- Det är såklart väldigt glädjande att så många av landets företag och redovisningsbyråer väljer oss även under denna speciella tid. Med 385 000 kunder som kan dra nytta av vår företagsplattform får det vi här gör stor effekt. Under kvartalet har vi släppt flera nyheter som förbättrar företagens möjlighet att driva sin verksamhet mot framgång, säger Tommy Eklund, vd Fortnox.

Under kvartalet gjordes bland annat en första lansering av Fortnox tjänst inom betalningsförmedling; Betalservice. Bolaget lämnade också in ansökan om digital företagsbrevlåda för myndighetspost.

Ökat fokus på partnerskap och förvärv

Bolagets ökade fokus på partnerskap och förvärv har resulterat i bland annat förvärvet av Offerta som offentliggjordes i februari och var klart i mitten av mars. Offerta integreras nu som ett eget affärsområde i Fortnox.

Efter kvartalet berättade också bolaget om investeringen i och det nya samarbetet med Agoy, som innebär att Fortnox nu kan erbjuda en ny produktsvit med produkter inom bokslut, skatt och årsredovisning.

Fortnox har också köpt en plattform för bolagsstart genom förvärvet av lagerbolagsverksamheten i Bolagspartner, landets största på området. Det betyder att kunder enkelt kan starta företag genom att köpa bolag i ett automatiserat flöde, integrerat med övriga produkter. Köpeskillingen uppgick till 45 Mkr. Den förvärvade verksamheten hade under 2020 en uppskattad nettoomsättning om 20 Mkr och rörelseresultat om 10 Mkr.

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för första kvartalet 2021 (jämfört med samma period föregående år).

  • Nettoomsättningen uppgick till 198,5 (160,7) Mkr, en ökning med 23,5 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 59,7 (53,2) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 30,1 (33,1) procent.

  • Resultatet efter skatt uppgick till 45,9 (41,0) Mkr.

  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,76 (0,68) kr.

Denna information är sådan som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Tommy Eklund, VD Fortnox
Telefon: 072 – 369 73 50
E-post: tommy.eklund@fortnox.se

Läs mer om kvartalet här: https://info.fortnox.se/

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.