Pressmeddelande|23 March 2016|Uppdaterad: 20 July 2018

Styrelsen för Fortnox anlitar SEB Corporate Finance med anledning av Vismas offentliga uppköpserbjudande

Växjö den 23 mars 2016

Fortnox AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Leif Johansson, styrelseordförande Fortnox, 070-520 40 25, leif.johansson@fortnox.se

    Prenumerera

    By contacting Fortnox, your personal information will be processed in accordance with Fortnox's Privacy Notice

    Investerare

    Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.