Pressmeddelande

Publicerad: 26 februari 2008|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

FORTNOX VÄXER I FINLAND

- När vi i höstas påbörjade upphandlingen av redovisningsprogram för våra kunder, var vår utgångspunkt att programmet skulle vara helt webbaserat. Dessutom hade vi ett krav om att enkelt kunna växa vidare med funktioner för reskontrahantering och fakturering för de kunder som så önskar.

- När vi utvärderat de alternativ som fanns föll det sig naturligt att välja Fortnox som leverantör. Förutom att själva programmen motsvarade våra krav är ju dessutom prisbilden en stor fördel. Trots att vi precis har börjat informera våra drygt 400 kunder har vi redan fått ett 40-tal beställningar på bokföringsprogrammet, vilket bevisar att vi gjorde helt rätt val av bokföringsprogram.

Jens Collskog, försäljningschef på Fortnox, kommenterar affären med Kulturhuset AB:

- Affären med Kulturhuset AB i Helsingfors visar återigen att det finns gott om målgrupper för våra program även utanför Sveriges gränser. Det som var avgörande för denna affär var dels vår tekniska lösning med helt internetbaserade program, dels att vi med enkla medel kunde förse Kulturhusets program med ett par mindre anpassningar i programmet för att tillgodose deras kunders önskemål.

Jan Älmeby, VD Fortnox AB:

- Vi har sedan tidigare Folkhälsan i Finland som kund med ett hundratal användare. Vi får nu ännu en bekräftelse på att vårt koncept har en bra förankring i Finland vilket är viktigt när vi nu går vidare med etableringen där.

För mer information, kontakta

Ant Simons, VD Kulturhuset AB, +358 50 366 0010

Jens Collskog, försäljningschef Fortnox AB, +46 733 632300

Jan Älmeby, VD Fortnox AB, +46 708 373255

Kulturhuset AB är ett företag som ägs av Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Svenska studiecentralen. Företagets ändamål är allmännyttigt och det eftersträvar ingen vinst. Företaget erbjuder webbtjänster åt föreningar, organisationer, projekt, privatpersoner samt privatföretagare och företag med verksamhet inom kultursektorn, i Svenskfinland.

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade program för bland annat bokföring, fakturering, säljstöd och e-handel till mindre och medelstora företag. Programmen kan nås från vilken internetansluten dator som helst över hela världen. Fortnox är listat på NGM Nordic MTF.

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.