Pressmeddelande

Publicerad: 22 mars 2013|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Överenskommelse mellan Fortnox AB och Fortnox International AB

Det tidigare avtalet har, som framgått av bl a årsredovisningen, varit föremål för omförhandling. De båda bolagen har nu träffat en ny uppgörelse/nytt avtal som huvudsakligen innebär att:

  • Fortnox International AB börjar betala royaltyersättning till Fortnox AB under 2015.

  • Fortnox International AB skall vid sin kommande bolagsstämma ändra namn så att namnet Fortnox inte ingår, för att undvika fortsatta namnförväxlingar då båda bolagen är noterade på NGM.

    ”Genom att avtalet nu är omförhandlat bidrar vi till att ge Fortnox International möjligheten att expandera och marknadsföra våra produkter på den internationella marknaden. Det är vår förhoppning att Fortnox Internationals verksamhet nu kan utvecklas enligt plan och att vi från och med 2015 kan erhålla royaltyintäkter enligt avtal, säger Fortnox VD Jens Collskog”.

    För ytterligare information kontakta bolagets VD Jens Collskog på telefon 0733-63 23 00

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.