Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 27 april 2017|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Fortnox ökar med över 50 procent och gör rekordresultat

Under årets första kvartal ökade Fortnox AB (publ) tillväxten både i termer av resultat och kunder, jämfört med samma period i fjol. Bolagets omsättning ökade med 56,1 procent, från 39,5 Mkr till 61,6 Mkr. Samtidigt steg vinsten för det första kvartalet från 6,1 Mkr i fjol till 15,6 Mkr i år, vilket är det bästa resultatet i bolagets historia. 

Den snabba tillväxten beror på ett snabbt antal växande kunder. Enbart under årets första kvartal ökade antalet kunder med 15 000. Det kan jämföras med totalt 40 000 nya kunder under helåret 2016.

Fortnox är marknadsledande på molnbaserad ekonomi och administration och presenterar idag sin kvartalsrapport.

- Tillväxtpotentialen är enorm. 60–70 procent av småföretagen är ännu inte digitala. Vi vill utmana de etablerade sätten att arbeta och hjälpa företagen skörda vinsterna från automatiserade och digitala arbetsflöden, säger Nils Carlsson, VD på Fortnox.

Fortnox som grundades 2001, träffade teknikskiftet till molnbaserade lösningar helt rätt i tiden och har i dag det bredaste utbudet tjänster anpassade för småföretagarens ekonomi och administration. Bolaget insåg också tidigt att den viktigaste kanalen till marknaden skulle gå via redovisnings­byråerna, en bransch där digitaliseringen nu pågår i allt snabbare takt.  I dag har Fortnox samarbetsavtal med samtliga av de stora revisions- och redovisningsbyråerna.

- Det starka kvartalsresultatet är ett bevis på att Fortnox lyckats göra flera saker rätt från start. Och att vårt sätt att utmana kunderna i deras övergång till digitala arbetssätt får marknadens gillande, säger Nils Carlsson.

Fortnox är listat på NGM Nordic MTF och omsatte 2016 189,3 Mkr.

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år).

  • Nettoomsättningen för koncernen ökade med 56,1 procent till 61,6 Mkr (39,5 Mkr).

  • Rörelseresultatet uppgick till 15,6 Mkr (6,1 Mkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 25,4 procent (15,3 procent).

  • Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 26,5 procent (20,5 procent). Dotterbolaget Nox Finans redovisar en rörelsemarginal om 14,5 procent (-43,9 procent).

  • I resultatet ingår royaltyersättning från Briox om 4,0 Mkr. Exklusive dessa uppgår rörelsemarginalen i koncernen till 20,2 procent och i moderbolaget till 20,7 procent.

  • Resultatet efter skatt uppgick till 12,2 Mkr (4,6 Mkr).

  • Resultatet per aktie uppgick till 0,21 kr (0,08 kr).

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.