Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 1 december 2021

Fortnox slutför förvärvet av Capcito

Tommy Eklund Press
Av: Tommy Eklund Press

Fortnox har idag slutfört förvärvet av Capcito Finance AB(“Capcito”) som offentliggjordes den 17 november 2021. I samband med att affären slutförs släpper Fortnox och Capcito en gemensam produkt.

- Det känns fantastiskt att allt är klart med förvärvet. Nu välkomnar vi Capcito och accelererar Fortnox fintechsatsning. Tillsammans ska vi skapa Sveriges ledande företagsplattform, säger Tommy Eklund VD Fortnox.

Som kommunicerades i samband med offentliggörandet av förvärvet uppgick köpeskillingen för den relevanta andelen av aktierna i Capcito till cirka 78 procent av 413 063 725 kronor, motsvarande ett aktievärde för samtliga aktier i Capcito på 410 miljoner kronor och en tilläggsbetalning på 3 063 725 kronor för ett lösenbelopp som har betalats in till Capcito vid utnyttjandet av en serie teckningsoptioner utställda till viss personal i Capcito och dess dotterbolag.

Capcito hade under verksamhetsåret 2020 en nettoomsättning om 24,5 Mkr och ett rörelseresultat om -36,1 Mkr. Fortnox hade under samma period en nettoomsättning om 693,7 Mkr och ett rörelseresultat om 265,4 Mkr (varvid rörelsemarginalen uppgick till 38,3 procent).

I samband med förvärvet av Capcito släpper Fortnox också ett nytt företagslån, som erbjuds till våra kunder in-app och stödjer kunder i expansion eller förändring. Kunden bestämmer lånebelopp i ansökan och kan justera löptiden under tiden de lånar. Låneerbjudandet innebär ingen administration eftersom bokföringen sker automatiskt. Ett bättre erbjudande blir möjligt med hjälp av kreditdata som uppdateras i realtid. Detta blir en del i Fortnox växande ambition att erbjuda företagare stabila kassaflöden.

Capcito blir från och med idag 1 december en del av Fortnox affärsområde Pengar.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Eklund, vd Fortnox

Telefon: 072 – 369 73 50

E-post: tommy.eklund@fortnox.se

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.