Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 15 december 2017|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Extra bolagsstämma i Fortnox den 10 januari 2018 ställs in

Styrelsen i Fortnox AB (publ) har fattat beslut om att ställa in den extra bolagsstämma som tidigare utlysts till den 10 januari 2018.

Styrelsen i Fortnox AB (publ) har fattat beslut om att ställa in den extra bolagsstämma som tidigare utlysts till den 10 januari 2018.
Detta med anledning av Olof Hallrups eget begärda utträde ur Fortnox styrelse.

För ytterligare information, kontakta:
Torbjörn Gunnarsson, styrelseordförande Fortnox AB, 070 486 17 18

Denna information är sådan information som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017 kl. 11.00 CET.

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.