Pressmeddelande|Regulatoriskt|15 December 2017

Extra bolagsstämma i Fortnox den 10 januari 2018 ställs in

Styrelsen i Fortnox AB (publ) har fattat beslut om att ställa in den extra bolagsstämma som tidigare utlysts till den 10 januari 2018.

Styrelsen i Fortnox AB (publ) har fattat beslut om att ställa in den extra bolagsstämma som tidigare utlysts till den 10 januari 2018.
Detta med anledning av Olof Hallrups eget begärda utträde ur Fortnox styrelse.

För ytterligare information, kontakta:
Torbjörn Gunnarsson, styrelseordförande Fortnox AB, 070 486 17 18

Denna information är sådan information som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017 kl. 11.00 CET.

  Presskontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  By contacting Fortnox, your personal information will be processed in accordance with Fortnox's Privacy Notice

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.