Pressmeddelande

Publicerad: 24 mars 2014|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Beslut av Fortnox årsstämma

Val av styrelse

Erik Fjellborg, Olof Hallrup, Leif Johansson, Arne Karlsson, Christer Nilsson och Donald Sällqvist omvaldes till styrelseledamöter till nästa årsstämma. Vid det efterföljande konstituerande sammanträdet valdes Leif Johansson till ny styrelseordförande.

Val av revisorer

Åke Andersson, Ernst & Young och Victoria Rodin, Andersson & Co omvaldes till revisorer.

Arvode

Årsstämman beslutade att höja arvodet till styrelsen år 2014 och att ersättning till styrelseledamöter ska utgå med fyra prisbasbelopp, motsvarande 177 600 kr och till styrelsens ordförande med åtta prisbasbelopp, motsvarande 355 200 kr.

Styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget, fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, genom ett av styrelse­ledamoten ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget.

Revisorernas arvode ska utgå enligt godkänd faktura.

VD:s redogörelse på stämman

Vid årsstämman redogjorde VD Jens Collskog för utvecklingen under verksamhetsåret 2013 samt inledningen på 2014:

”Under 2013 har vi genomfört omfattande satsningar inom såväl produktutveckling som marknad. Den första versionen av vår nya moderna programplattform, F3, lanserades i december och ytterligare uppgraderingar sker kontinuerligt under 2014. På marknadssidan har vi inlett nya samarbeten med bland annat skolor och andra utbildningsarrangörer, organisationer som UF (Ung Företagsamhet) och Nyföretagarcentrum, samt fördjupade samarbeten med partners av olika slag. Vi kommer under 2014 att nå vår marknad via fler kanaler och större kontaktytor samt med ett bättre och mer heltäckande erbjudande än någonsin tidigare.”

För ytterligare information kontakta:

Jens Collskog, VD Fortnox  på telefon 0733-63 23 00  jens.collskog@fortnox.se

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.