Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 19 mars 2024

Fortnox publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Pressbild entré Fortnox
Av: Pressbild entré Fortnox

Scroll down for the English version.  Fortnox års- och hållbarhetsredovisning för 2023 har idag publicerats och finns tillgänglig på hemsidan för nerladdning: www.fortnox.se/om-fortnox/investerare. Den ligger även med som en bilaga till detta pressmeddelande och den engelska översättningen finns också bifogad.

Fortnox publishes annual and sustainability report for 2023

Fortnox’s annual and sustainability report for 2023 has today been published and can be downloaded from the website: www.fortnox.se/om-fortnox/investerare . The English translation is also attached.

Denna information är sådan som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars klockan 10:00.

För mer information, vänligen kontakta:

Tommy Eklund, CEO

Email: tommy.eklund@fortnox.se

Telnr: +46 72 369 73 50

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.