Pressmeddelande|18 March 2015|Uppdaterad: 20 July 2018

VD och ledningsgrupp ökar sina aktieinnehav i Fortnox

För ytterligare information, vänligen kontakta Karin Korpe, CFO och vice VD Fortnox, 0470-78 50 00, karin.korpe@fortnox.se

    Prenumerera

    By contacting Fortnox, your personal information will be processed in accordance with Fortnox's Privacy Notice

    Investerare

    Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.