Pressmeddelande

Publicerad: 11 april 2016|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Fortnox och UC AB lanserar Digital Aktiebok

Dagens moderna rånare spränger inte längre kassaskåp. De kapar företag. En lösning på problemet är UC AB:s nya tjänst Digital Aktiebok som Fortnox når ut med till sina kunder.

Genom att registrera bolagets aktiebok i tjänsten Digital Aktiebok kan aktiebreven förvaras digitalt och ge ett effektivt skydd mot bedrägerier. För att ytterligare stärka detta skydd görs dagliga kontroller mot Bolagsverket.

”Med UC AB:s tjänst Digital Aktiebok och vårt samarbete behöver du inte längre oroa dig för att ditt företag ska kapas eller utnyttjas av brottslingar. Med tanke på den markanta ökningen av bolagskapningar är vi övertygade om att detta blir en välkommen tjänst för Sveriges företag”, säger Fortnox VD Sara Arildsson.

”Det känns fantastiskt kul att inleda ett samarbete med Fortnox och därigenom kunna erbjuda vår nya produkt, Digital Aktiebok till en bred målgrupp. Det är otroligt viktigt idag att som företagare ha bra koll på sin aktiebok och eventuella förändringar som kan resultera i bolagskapningar. Vi tror starkt på vår produkt och vårt nya samarbete”, säger Mats Erwald, VD på UC Aktieadministration.

Digital Aktiebok är tillgänglig 24 timmar om dygnet. De personer som är behöriga att använda tjänsten, till exempel VD, ekonomichef, styrelse och ägare, kan när som helst gå in i aktieboken och registrera ägarförändringar.

Tjänsten Digital Aktiebok är en produkt utvecklad av UC AB men säljs och förmedlas via Fortnox, och finns tillgänglig via Fortnox programvara.

Lansering av tjänsten i Fortnox är planerad till sommaren 2016.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sara Arildsson, VD Fortnox AB, 070-86 330 39, sara.arildsson@fortnox.se

Mats Erwald, VD UC Aktieadministration AB, 070-549 55 88, mats.erwald@uc.se

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.