Pressmeddelande|Regulatoriskt|16 februari 2023

Hög aktivitetsnivå, smarta nyheter och 30 procent organisk tillväxt

Fortnox-Tommy-Eklund-Q3-2022
Av: Fortnox-Tommy-Eklund-Q3-2022

For English version, see attachment. Nettoomsättningen steg med 34 procent i det fjärde kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, till 357 Mkr. Den organiska tillväxten var 30 procent. Rörelseresultatet växte med 52 procent till 126 Mkr, vilket resulterade i en rörelsemarginal på 35 procent. Den organiska rörelsemarginalen var 41 procent. Rule of Fortnox, dvs kombinationen nettoomsättningstillväxt och rörelsemarginal, nådde 69 procent i kvartalet. Antalet kunder fortsatte att öka - upp 14 000 till 480 000. Samtidigt växte den genomsnittliga intäkten per kund och månad med 10 kronor till 233 kronor.

Hög aktivitet, intressanta lanseringar och passerade milstolpar

- I Fortnox var aktivitetsnivån fortsatt hög under årets sista kvartal. Vi tog till exempel flera viktiga steg mot helautomatiserad bokföring i och med integreringen med Skatteverket samt kopplingar till fler banker, säger Tommy Eklund, vd Fortnox.

Andra viktiga händelser inkluderade förvärvet av 51 procent i Cling Group AB, ett samarbete med Boardeaser AB, nyheten Fortnox Företagsbrevlåda samt lanseringarna av Offerta Flex samt Fortnox Integrera.

- Vi avslutade 2022 med att ha nått flera milstolpar, bland annat att det nu skickas mer än 1 faktura per sekund, dygnet runt, genom Fortnox. Dessutom passerade vår helårsomsättning 1-miljardstrecket med råge, säger Tommy Eklund. Jag slås dagligen av den positiva energin i vår organisation och mot bakgrund av vad vi levererat under året vill jag rikta ett varmt tack till alla i Fortnoxfamiljen, för ert hårda arbete, driv och engagemang.

Fjärde kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 357,0 (266,9) Mkr, en ökning med 90,1 Mkr eller 33,7 procent. Förvärv stod för 9,9 Mkr eller 3,7 procentenheter av ökningen.

  • Rörelseresultatet uppgick till 126,1 (82,9) Mkr, en ökning med 43,2 Mkr. Justerat för förvärv uppgick rörelseresultatet till 141,8 Mkr.

  • Rörelsemarginalen uppgick till 35,3 (31,1) procent. Justerat för förvärv uppgick rörelsemarginalen till 40,9 procent.

  • Resultatet efter skatt uppgick till 94,0 (61,4) Mkr.

  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,15 (0,10) kr.

Helåret 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 275,7 (932,0) Mkr, en ökning med 343,7 Mkr eller 36,9 procent. Förvärv stod för 68,7 Mkr eller 7,4 procentenheter av ökningen.

  • Rörelseresultatet uppgick till 464,2 (314,7) Mkr, en ökning med 149,6 Mkr. Justerat för förvärv uppgick rörelseresultatet till 513,9 Mkr.

  • Rörelsemarginalen uppgick till 36,4 (33,8) procent. Justerat för förvärv uppgick rörelsemarginalen till 42,6 procent.

  • Resultatet efter skatt uppgick till 346,8 (241,1) Mkr.

  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,57 (0,40) kr.

Denna information är sådan som Fortnox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Eklund, VD Fortnox

Telefon: 072 – 369 73 50

E-post: tommy.eklund@fortnox.se

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.