Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 16 februari 2023

Hög aktivitetsnivå, smarta nyheter och 30 procent organisk tillväxt

Fortnox-Tommy-Eklund-Q3-2022
Av: Fortnox-Tommy-Eklund-Q3-2022

For English version, see attachment. Nettoomsättningen steg med 34 procent i det fjärde kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, till 357 Mkr. Den organiska tillväxten var 30 procent. Rörelseresultatet växte med 52 procent till 126 Mkr, vilket resulterade i en rörelsemarginal på 35 procent. Den organiska rörelsemarginalen var 41 procent. Rule of Fortnox, dvs kombinationen nettoomsättningstillväxt och rörelsemarginal, nådde 69 procent i kvartalet. Antalet kunder fortsatte att öka - upp 14 000 till 480 000. Samtidigt växte den genomsnittliga intäkten per kund och månad med 10 kronor till 233 kronor.

Hög aktivitet, intressanta lanseringar och passerade milstolpar

- I Fortnox var aktivitetsnivån fortsatt hög under årets sista kvartal. Vi tog till exempel flera viktiga steg mot helautomatiserad bokföring i och med integreringen med Skatteverket samt kopplingar till fler banker, säger Tommy Eklund, vd Fortnox.

Andra viktiga händelser inkluderade förvärvet av 51 procent i Cling Group AB, ett samarbete med Boardeaser AB, nyheten Fortnox Företagsbrevlåda samt lanseringarna av Offerta Flex samt Fortnox Integrera.

- Vi avslutade 2022 med att ha nått flera milstolpar, bland annat att det nu skickas mer än 1 faktura per sekund, dygnet runt, genom Fortnox. Dessutom passerade vår helårsomsättning 1-miljardstrecket med råge, säger Tommy Eklund. Jag slås dagligen av den positiva energin i vår organisation och mot bakgrund av vad vi levererat under året vill jag rikta ett varmt tack till alla i Fortnoxfamiljen, för ert hårda arbete, driv och engagemang.

Fjärde kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 357,0 (266,9) Mkr, en ökning med 90,1 Mkr eller 33,7 procent. Förvärv stod för 9,9 Mkr eller 3,7 procentenheter av ökningen.

  • Rörelseresultatet uppgick till 126,1 (82,9) Mkr, en ökning med 43,2 Mkr. Justerat för förvärv uppgick rörelseresultatet till 141,8 Mkr.

  • Rörelsemarginalen uppgick till 35,3 (31,1) procent. Justerat för förvärv uppgick rörelsemarginalen till 40,9 procent.

  • Resultatet efter skatt uppgick till 94,0 (61,4) Mkr.

  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,15 (0,10) kr.

Helåret 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 275,7 (932,0) Mkr, en ökning med 343,7 Mkr eller 36,9 procent. Förvärv stod för 68,7 Mkr eller 7,4 procentenheter av ökningen.

  • Rörelseresultatet uppgick till 464,2 (314,7) Mkr, en ökning med 149,6 Mkr. Justerat för förvärv uppgick rörelseresultatet till 513,9 Mkr.

  • Rörelsemarginalen uppgick till 36,4 (33,8) procent. Justerat för förvärv uppgick rörelsemarginalen till 42,6 procent.

  • Resultatet efter skatt uppgick till 346,8 (241,1) Mkr.

  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,57 (0,40) kr.

Denna information är sådan som Fortnox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Eklund, VD Fortnox

Telefon: 072 – 369 73 50

E-post: tommy.eklund@fortnox.se

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.