Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 6 februari 2014|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Bokslutskommuniké 2013

VD-kommentar:

VÅRT BÄSTA OCH MEST HÄNDELSERIKA ÅR HITTILLS

När jag ska summera 2013 kan jag konstatera att det var det bästa och samtidigt mest händelserika året i Fortnox historia. Extra glädjande är att många av våra kunder väljer oss efter rekommendation av en vän eller affärsbekant som redan använder Fortnox.

Ekonomiskt blev året också en framgång. Försäljningen ökade med 43 procent och rörelseresultatet med 52 procent.

Det sista kvartalet var som tidigare aviserats inte fullt lika starkt. Det fjärde kvartalet belastas av kostnader för att vi byggt ut vår organisation för att kunna hantera växande volymer. Investeringen är avgörande för att säkerställa fortsatt framgång för Fortnox. Tillväxten var 31 procent och rörelsemarginalen lägre än samma period föregående år.

Vi vet också att bland annat några av våra byråpartners valt att avvakta med att flytta över en del av sina kunder till Fortnox program till dess vår nya tekniska plattform, F3, är på plats. Vår bedömning är därför att den lägre tillväxttakten under fjärde kvartalet är tillfällig. Fortnox står sig väl i jämförelse med våra konkurrenter, och vi fortsätter att ta marknadsandelar.

Det som har haft störst inverkan på vår verksamhet under året är arbetet med vår nya plattform, F3. Vi har lagt ned runt 75 000 utvecklingstimmar på plattformen och överflyttningen av kunder till den nya plattformen påbörjades mot slutet av året. Under 2014 kommer kontinuerligt fler kunder att flyttas över till den nya plattformen. Vi kommer också under våren att lansera en helt ny hemsida.

F3 erbjuder ett nytt modernt gränssnitt och en stor mängd förbättringar. Gensvaret från kunderna har varit mycket gott och utrullningen har hittills gått över förväntan. Med den nya plattformen blir det även enklare att integrera Fortnox program med andra system. Intresset från leverantörer av exempelvis webbshoppar och kassasystem att utveckla och marknadsföra integrationer med Fortnox är mycket stort.

Vi har under året också intensifierat bearbetningen av skolor och har arrangerat fler egna utbildningar än tidigare. Vi håller utbildningar i våra programvaror samt teoriutbildningar kopplade till företagande, bland annat i bokföring och löneadministration. Utbildningen sker både på nätet och i seminarieform. Dessutom erbjuder vi nu alla landets skolor och andra utbildningsarrangörer Fortnox program i utbildningssyfte helt kostnadsfritt.

Under året tecknade vi även samarbetsavtal med Ung Företagsamhet (UF) och Nyföretagarcentrum (NFC). Båda organisationerna spelar viktiga roller för Sveriges nyföretagande. Det känns angeläget för oss att visa vårt stöd, och samtidigt hjälpa nya entreprenörer att utvecklas med våra produkter.

Till sist några ord om vårt beslut att bredda tjänsteutbudet till att även erbjuda fakturaköp och liknande finansiella tjänster till små och medelstora företag. Vi har märkt att det finns ett stort intresse bland våra kunder för denna typ av tjänster. Tjänsterna som kommer att lanseras under våren utvecklas i ett nybildat bolag och i samarbete med MVSC Holding Sweden som har lång erfarenhet av finansiell rådgivning till små och medelstora företag.

Jens Collskog  VD, Fortnox AB

För mer information kontakta Jens Collskog, VD på Fortnox AB, 0733-632300 jens.collskog@fortnox.se

FORTNOX I KORTHET

Med cirka 130 000 aktiva användarlicenser är Fortnox Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem för mindre företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer. Fortnox erbjuder ett komplett utbud av internetbaserade program för bland annat redovisning, fakturering, säljstöd, tidredovisning och löneadministration. Våra kunder kan nå sina program och sin information från vilken internetansluten dator som helst. Flera användare kan vara inloggade samtidigt och samarbeta och dela information. De slipper besväret med installation, uppdateringar och säkerhetskopiering. Kunderna abonnerar på programmen och betalar en månatlig avgift per användare och programmodul. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till handel på NGM Nordic MTF

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.