Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 3 februari 2015|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Bokslutskommuniké 2014

VD-kommentar

2014 – en språngbräda mot nya nivåer

När vi nu lägger fjolårets sista kvartal till handlingarna får vi återigen svart på vitt att Fortnox är ett verkligt framgångsrikt företag. Vi fortsätter att hålla en hög tillväxttakt och en stark resultatutveckling.

Summerat för helåret hamnar tillväxten på drygt 24 procent medan rörelseresultatet för koncernen landar på 15,6 miljoner kronor, vilket är en kraftig förbättring jämfört med 2013. Det ger en rörelsemarginal på goda 16,5 procent. Då är resultatet belastat med igångkörningskostnader i vårt dotterbolag Nox Finans. Exklusive dessa var rörelsemarginalen 18,9 procent. Rörelsemarginalen påverkas även av att vi byggt ut vår organisation för att kunna hantera växande volymer. Företagets finansiella mål för perioden till och med år 2020, sattes av styrelsen i juni 2014, lyder på minst 20 procents rörelsemarginal och en genomsnittlig årlig tillväxt om 25 procent.

De ambitiöst satta målen återspeglar inte bara styrelsens tro på företaget, utan är också en sporre för mig. Mitt uppdrag är att ta Fortnox till nya nivåer, och som jag ser det är vi bara i början av en mycket lovande utveckling. Jag har varit här i snart fyra månader och ser en fantastisk potential för företaget.

Fortnox position är unik – inget annat bolag ligger så långt fram i utvecklingen av molnbaserade tjänster för mindre företag och organisationer. Fortnox är i dag Sveriges ledande leverantör av webbaserade affärssystem med 89 000 kunder. Vi har avtal med tio av Sveriges elva största revisionsbyråer. Dessutom är fler än 2 000 små- och medelstora byråer anslutna. Totalt arbetar fler än 8 000 redovisningskonsulter och revisorer i våra program.

Vår nya programplattform, Fortnox 3, bygger på den absolut senaste tekniken som gör att vi kan erbjuda en rad nya tjänster. Bokföring, fakturering och order körs på den nya plattformen, liksom de nyligen släppta och uppdaterade programmen för hantering av löner och anläggningsregister. Hela 60 procent av våra kunder har redan konverterat till den nya plattformen och gensvaret har varit mycket positivt.

Vårt motto är att alltid vara småföretagarnas bästa vän. Vi utvecklar därför kontinuerligt nya program och tjänster som ska spara tid och pengar åt användarna. En sådan ny tjänst som vi tror mycket på är Fortnox reskontraservice. Denna tjänst erbjuder en helintegrerad lösning som förenklar hanteringen – från faktura och påminnelse till inkassokrav och betalningsföreläggande. I slutet av 2014 testade vi programmet i ett pilotprojekt som drivs i regi av Fortnox dotterbolag, Nox Finans. Under 2015 görs fortsatta betydande investeringar i Nox Finans.

Det är onekligen mycket vi har att glädja oss åt, däribland en enastående tillväxt för våra prisvärda plustjänster, som till exempel automatisk registrering av inskannade leverantörsfakturor. Med Fortnox plustjänster slipper företagen mycket administrativt arbete som tidigare skötts manuellt.

Ett annat mått på våra framgångar är att vi har tilldelats flera utmärkelser. Av tidningen Dagens Industri utsågs Fortnox för andra året i rad till Gasellföretag, av branschtidningen Computer Sweden listas vi bland Sveriges hetaste IT-företag, av Deloittes årliga ranking Sweden Technology Fast 50 listas Fortnox för tredje året i rad som ett av Sveriges snabbast växande teknologiföretag. Det har nog aldrig hänt tidigare att ett företag fått dessa tre utmärkelser under ett och samma år.

Förutsättningarna för ett framgångsrikt 2015 är således mycket goda. Den innestående orderstocken är rekordstor och Fortnox växer så det knakar. Efter lanseringen av Fortnox 3 har också trycket på vår kundsupport tidvis varit extra stort. Att ta hand om våra kunder har högsta prioritet och därför har vi lagt ytterligare resurser på att stärka och utbilda vår kundsupport.

Den ökande efterfrågan på Fortnox produkter innebär också att vi bygger ut organisationen med nyanställda, varav ett flertal inom kundsupporten. Rekryteringarna är avgörande för en fortsatt god tillväxt och lönsamhet och för att säkerställa en hög kvalitet i allt det vi levererar.

Med alla nyanställningar och den nya plattformen på plats, och en unik tjänst för fakturahantering, har Fortnox alla förutsättningar att växla upp till nya nivåer.

Sara Arildsson, Verkställande direktör

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.