Pressmeddelande

Publicerad: 22 februari 2008|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

FORTNOX ÖKAR TEMPOT OCH UTLANDSSATSAR MED NYEMISSION

Kontakter har etablerats med företag och personer som kan medverka till att starta verksamheter med Fortnox koncept som bas i flera andra länder, främst Storbritannien, Tyskland, Spanien och Finland. Denna expansion kräver dock utökade resurser för att kunna genomföras.

Motiv

För att möta behovet hos internationella kunder med landspecifika programvaror och marknadsnärvaro i flera europeiska länder samt behålla marknadsförings- och utvecklingstakten har styrelsen för Fortnox beslutat att genomföra en nyemission om drygt 9 miljoner kronor. Emissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare. För ytterligare information se informationsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida från den 7 mars.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 9 088 960 kronor

Kurs: 0,80 kr

Antal aktier före nyemission: 34 083 600

Antal emitterade aktier: 11 361 200

Anmälningstid: 7 mars t o m den 2 april 2008

Handel med teckningsrätter äger rum under perioden 7 mars t o m 28 mars

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 4 mars 2008 är registrerad som aktieägare i Fortnox AB äger rätt att för tre (3) innehavda aktier teckna en (1) ny aktie i Fortnox AB

Handelsdatum

Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i emissionen är den 28 februari 2008. Aktierna i Fortnox AB kommer att listas exklusive rätt till deltagande i nyemissionen från och med den 29 februari 2008.

För vidare information kontakta VD Jan Älmeby, telefon 0708-37 32 55

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade program för bland annat bokföring, fakturering, säljstöd och e-handel till mindre och medelstora företag. Programmen kan nås från vilken internetansluten dator som helst över hela världen. Fortnox är listat på NGM Nordic MTF.

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.