Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 11 januari 2022

Fortnox offentliggör tidplan för aktiesplit

Fortnoxhusen i Växjö
Av: Fortnoxhusen i Växjö

Vid den extra bolagsstämman i Fortnox AB (publ) (”Fortnox”) den 27 december 2021 beslutades om delning av Fortnox aktie (s.k. aktiesplit), varigenom varje aktie delas upp på tio (10) aktier (aktiesplit 10:1). Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för aktiespliten. Fortnox styrelse har i dag, med stöd av bemyndigandet, beslutat om att fastställa avstämningsdag för aktiespliten till den 20 januari 2022.

Tidplan för aktiespliten:

18 januari 2022 Sista dag för handel före aktiesplit.

19 januari 2022 Första dag för handel efter aktiesplit.

20 januari 2022 Avstämningsdag för aktiesplit.

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i aktiespliten som sker automatiskt via Euroclear Sweden AB. Till följd av aktiespliten kommer Fortnox aktier att byta ISIN-kod. Från och med den 19 januari 2022 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0017161243.

Efter aktiespliten kommer det totala antalet aktier i Fortnox att öka från 60 974 470 aktier till 609 744 700 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olof Hallrup, styrelseordförande Fortnox

E-post: olof.hallrup@fortnox.se

Telefon: 070-546 44 42

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-01-11 kl. 10:00 CET.

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.