Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 10 februari 2009|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008

VD kommenterar

Fortnox har under året haft en stark tillströmning av nya kunder. Trots finanskrisen har även fjärde kvartalet inne¬burit en stark omsättningsökning och ett betydande tillflöde av nya abonnenter. Vi har nu fler än 6 000 kunder med ¬omkring 19 000 användarlicenser. Vår orderstock för 2009 var vid årets ingång över 10 Mkr (4 Mkr vid ingången av 2008). Inte minst har det fjärde kvartalet visat att vår affärsidé är stark genom en kraftig omsättningsökning.

Fortnox har under det gångna året skrivit flera viktiga avtal med ledande redovisnings- och revisionsbyråer, bland andra Öhrlings PricewaterhouseCoopers, LR Revision och Horwath Sverige. Dessa byråer ger Fortnox en betydande kundtillströmning samtidigt som de också ger oss en trovärdighet på marknaden.

Nya viktiga affärstillfällen öppnar sig med de nya produkter som presenteras under 2009, exempelvis fakturaskanning,

e-fakturering, löneprogram och integration mellan våra program och mobiltelefoner. Genom att öka utvecklingsresurserna kommer vi att få ett dominerande övertag på marknaden som kommer att generera stora intäkter under kommande år.

Vårt programsortiment finns nu anpassat för den polska marknaden och efter en testfas under första kvartalet 2009 kommer lanseringen att ske. Flera marknader inom Europa är i en tidig bearbetningsfas.

(För fullständig kommuniké se bifogad fil.)

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.