Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 29 oktober 2008|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2008

VD kommenterar

Vi har under årets nio första månader kunnat glädja oss åt en tillväxt på 136 % jämfört med motsvarande period 2007. Om man ser till enbart det tredje kvartalet var omsättningsökningen 154 % jämfört med tredje kvartalet 2007. Genom den emission som genomfördes nu i oktober har vi resurser att klara en fortsatt stark tillväxt. Vår bedömning är att tillväxten kommer att ligga på minst samma nivå under 2009 som under 2008 vilket indikerar en omsättning på ca 20 miljoner kronor och ett resultat i storleksordningen 5 miljoner kronor för helåret 2009.

Fortnox har under flera år lagt stora resurser på programutveckling och uppbyggnad av kundstocken. Genom detta har vi nu ett brett programutbud av högsta kvalitet som våra kunder abonnerar på. Detta ger en ständigt ökande intäkt för varje månad.

Under perioden har avtal med flera av landets stora redovisnings- och revisionsbyråer slutits. Tillsammans med övriga byråer används Fortnox program nu på mer än 400 byråkontor med fler än 1300 konsulter.

Hela delårsrapporten, januari-september 2008 finns på www.fortnox.se.

Växjö den 29 oktober 2008

På styrelsens uppdrag: Jan Älmeby, verkställande direktör, tel 0708-37 32 55

Fortnox utvecklar och marknadsför program för bland annat bokföring, fakturering, order, CRM säljstöd och arkivering som är avsedda för användning via internet. Fördelarna för kunderna är att man kan komma åt sina program från vilken PC eller Mac-dator som helst i hela världen om man har tillgång till internet. Flera användare kan också samtidigt arbeta på olika platser med var sitt språk.

Kunderna abonnerar på Fortnox program och betalar en avgift per månad. Abonnemangsförfarandet innebär att Fortnox varje nytt år kommer att börja med en orderstock som är minst lika stor som föregående års fakturering. Anskaffningskostnaden för varje ny kund är hög, men efter ett år ger varje kund ett högt bidrag. Fortnox aktie handlas på NGM Nordic MTF, ISIN kod SE0001966656.

(För fullständig rapport se bifogad fil)

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.