Pressmeddelande|14 January 2014|Uppdaterad: 20 July 2018

Förändring av rapporteringsdatum under 2014 för Fortnox AB

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Collskog, VD på Fortnox AB (publ) Tel: 0733-63 23 00 jens.collskog@fortnox.se

    Prenumerera

    By contacting Fortnox, your personal information will be processed in accordance with Fortnox's Privacy Notice

    Investerare

    Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.