Pressmeddelande|14 januari 2014|Uppdaterad: 20 juli 2018

Förändring av rapporteringsdatum under 2014 för Fortnox AB

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Collskog, VD på Fortnox AB (publ) Tel: 0733-63 23 00 jens.collskog@fortnox.se

    Prenumerera

    Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

    Investerare

    Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.