Pressmeddelande

Publicerad: 9 oktober 2012|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

8 av 10 småföretagare vill ha sänkt bolagsskatt

Jens Collskog VD Fortnox
Av: Jens Collskog VD Fortnox

Sveriges småföretagare är mycket positiva till regeringens förslag om sänkt bolagskatt. Detta enligt en enkätundersökning gjord av programföretaget Fortnox, där över 1 700 svenska småföretag har tyckt till om förslaget. Resultatet visar att 84 procent är positiva till en sänkning, medan endast 27 procent hade föredragit en sänkt kapitalskatt.

Fortnox , Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem till småföretag, har i en enkätundersökning frågat svenska företag vad de tycker om regeringens förslag om sänkt bolagskatt. Mer än 1 700 företag, med upptill 100 anställda, har deltagit i undersökningen. 84 procent av företagen är positiva till en sänkning, medan endast 27 procent hade föredragit en sänkt kapitalskatt.

– Genom denna undersökning tar vi tempen på vad småföretagarna runt om i Sverige faktiskt tycker. Att över 80 procent av småföretagen är positiva till sänkt bolagskatt ger oss en bredare bild av opinionen i landet, säger Jens Collskog, VD på Fortnox.

Vidare tror 73 procent av de tillfrågade att en sänkt bolagsskatt kommer att gynna svenskt näringsliv. Men däremot svarar bara 1 av 10 att de kommer att anställa fler som en direkt följd av att bolagsskatten sänks.

– Slutsatsen är att svenska småföretag är rörande överens om att en sänkt bolagsskatt är bra. Detta gäller oavsett om företaget har en eller 100 anställda, avslutar Jens Collskog.

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.