Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 28 april 2023

God tillväxt och break even för Pengar

Fortnox-Tommy-Eklund-
Av: Fortnox-Tommy-Eklund-

For version in English, see attachment. Omsättningen växte med nästan 33 procent jämfört med motsvarande kvartal 2022, till 370 Mkr. Även om samtliga affärsområden bidrog till omsättningstillväxten, stack Pengar ut med en intäktsökning på 48 procent, främst driven av den utlåningsbaserade verksamheten som växte med 51 procent, och dessutom nådde affärsområdet break even i kvartalet.

Koncernens rörelseresultat steg med 57 procent till 140 Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 38 procent. Kombinationen nettoomsättningstillväxt och rörelsemarginal - det vi kallar Rule of Fortnox, blev 71 procent. Samtidigt nådde antalet kunder 495 000, en ökning med 15 000 och genomsnittlig intäkt per kund och månad växte med 9 kronor till 242.

- Under kvartalet fortsatte vi att utveckla och vidareförädla våra produkter. En nyhet var att vi började erbjuda bokföring via kontoutdrag även till våra kunder med Swedbank, vilket betyder att de nu får tillgång till automatisk bokföring, säger Tommy Eklund, vd Fortnox. Andra nyheter inkluderar ett ombyggt momsflöde - en funktion i Bokföring, möjligheten att lägga upp privatpersoner i Digital Byrå, samt en bredare lansering av Clings signering.

Allt fler vill jobba på Fortnox!

- Att växa och fortsätta satsa för framtiden är prioriterat och därför är det glädjande att se att mängden duktiga och talangfulla personer som är intresserade av att arbeta hos oss, fortsätter växa, säger Tommy Eklund. Det viktiga för oss är att hitta rätt individer som passar in i vår dynamiska och innovativa kultur, så att vi kan fortsätta utveckla framtidens produkter.

Första kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 370 (279) Mkr, en ökning med 91 Mkr eller 33 procent.  Förvärv stod för 2 Mkr eller 1 procentenhet av ökningen.

  • Rörelseresultatet uppgick till 140 (90) Mkr, en ökning med 51 Mkr. Justerat för förvärv uppgick rörelseresultatet till 145 Mkr.

  • Rörelsemarginalen uppgick till 38 (32) procent. Justerat för förvärv uppgick rörelsemarginalen till 39 procent.

  • Resultatet efter skatt uppgick till 106 (67) Mkr.

  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,17 (0,11) kr.

Denna information är sådan som Fortnox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 28 april 2023 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Eklund, VD Fortnox

Telefon: 072 – 369 73 50

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.