Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 28 april 2020

Starkt kvartal trots oro i omvärlden

Tommy Eklund, vd Fortnox, Q1 2020
Av: Tommy Eklund, vd Fortnox

Fortnox gjorde ett starkt första kvartal, med fortsatt positiv utveckling för både omsättning och rörelseresultat, trots den oro som präglat framförallt senare delen av kvartalet. 

—    Vi har inte sett någon direkt påverkan av coronasituationen på vår verksamhet, än så länge i alla fall. Men vi är självklart inte oberoende av vår omgivning. Det är en svår situation och många av våra kunder har det tufft. De kämpar för sin verksamhet, och vi gör allt vi kan för att stötta dem, säger Tommy Eklund, vd Fortnox.

Koncernens nettoomsättning ökade med 41,7 procent under kvartalet, till 160,7 Mkr jämfört med 113,5 Mkr samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 53,2 Mkr, jämfört med 32,2 Mkr föregående år. Det motsvarar en rörelsemarginal på 33,1 procent.

Under första kvartalet fick bolaget 15 000 nya kunder. Det innebär att Fortnox vid mars månads utgång hade 328 000 kunder, jämfört med 273 000 kunder 31 mars 2019. En ökad användning av produkterna hos befintliga kunder innebar att även den genomsnittliga månadsintäkten per kund ökade, till 160 kronor (137 kr).

Nya funktioner för att stötta företagare

Under kvartalet presenterades flera nyheter. En helautomatiserad löneutbetalning för enmansföretag påbörjades i pilotdrift, liksom Fortnox egna betaltjänster. Bolagets nya marknadsplats för olika systemleverantörer lanserades i mars. Utöver detta har också bolaget lagt fokus på lösningar och tjänster som bäst hjälper företagarna i den rådande situationen.

—    Vi har bland annat ökat lagringsutrymmet för dokument ordentligt, för att underlätta samarbete på distans mellan företagaren och hans eller hennes redovisningsbyrå. Vi har gjort alla våra webbutbildningar kostnadsfria. Vi har utvecklat programmen så att de är anpassade efter de nya regler som kommit med krispaketen. Allt för att underlätta för Sveriges entreprenörer och redovisningsbyråer,  säger Tommy Eklund.

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för första kvartalet 2020 (jämfört med samma period föregående år).

  • Nettoomsättningen för koncernen ökade med 41,7 procent till 160,7 Mkr (113,5 Mkr).

  • Rörelseresultatet uppgick till 53,2 Mkr (32,2 Mkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 33,1 procent (28,4 procent).

  • Resultatet efter skatt uppgick till 41,0 Mkr (25,0 Mkr).

  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,68 kr (0,41 kr).

Denna information är sådan som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 08.30 CET.

Läs mer om kvartalet här: https://info.fortnox.se

För ytterligare information, kontakta:
Tommy Eklund, VD Fortnox
Telefon: 072 – 369 73 50
E-post: tommy.eklund@fortnox.se

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.