Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 11 mars 2021

Fortnox slutför förvärvet av Offerta och emitterar 682 177 nya aktier

Tommy Eklund Press
Av: Tommy Eklund Press

Fortnox har idag slutfört förvärvet av Offerta Group AB (”Offerta”) som offentliggjordes den 16 februari 2021. Fortnox styrelse har därvid utnyttjat bemyndigandet från den extra bolagsstämma som hölls den 8 mars 2021 och beslutat om en riktad nyemission av 682 177 aktier till Offertas ägare Garden Street Marketplaces AB (”GSMP”), motsvarande ett värde om 290 Mkr. Därutöver har 10 Mkr erlagts kontant. 

Offerta hade under verksamhetsåret 2020 en nettoomsättning om 85,1 Mkr och ett rörelseresultat om 13,2 Mkr. Fortnox hade under samma period en nettoomsättning om 693,7 Mkr och ett rörelseresultat om 265,4 Mkr (varvid rörelsemarginalen uppgick till 38,3 procent). Offerta konsolideras i Fortnox från och med idag och kommer att utgöra ett eget affärsområde i Fortnox-koncernen.

Som kommunicerades i samband med offentliggörandet av förvärvet var teckningskursen i emissionen till GSMP bestämd till 425,109050 kr. Genom emissionen har antalet aktier och röster i Fortnox ökat med 682 177 aktier till 60 817 470 aktier, och aktiekapitalet har ökat med 13 643,54 kr till 1 216 349,40 kr. De nyemitterade aktierna motsvarar 1,12 procent av det totala antalet aktier och röster i Fortnox efter emissionen.

Det är väldigt roligt att allt nu är klart med förvärvet, så vi kan påbörja vårt gemensamma arbete. Det blir en fördel för både våra kunder och för konsumenterna, och vi vill hälsa Offerta varmt välkomna till oss, säger Tommy Eklund, vd Fortnox.

För ytterligare information, kontakta:
Tommy Eklund, vd Fortnox
Telefon: 072 – 369 73 50
E-post: tommy.eklund@fortnox.se

Offerta är Sveriges största marknadsplats för säljare och köpare av tjänster. Vi förmedlar kontakt mellan tjänsteföretag och personer som behöver hjälp i hemmet, på kontoret eller i sin bostadsrättsförening.

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.