Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 19 augusti 2014|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Delårsrapport januari – juni

VD-kommentar:

Starkt kvartal med ökad lönsamhet

Försäljningen ökade under det andra kvartalet med 24 procent samtidigt som rörelsemarginalen förbättrades ytterligare till 19 procent. Normalt brukar det andra kvartalet vara lite lugnare beroende på säsongsvariationer. Men orderingången var fortsatt mycket god med starkt inflöde av nya kunder, inte minst från våra byråpartners.

Vid styrelsens årliga strategimöte i juni fastställdes Fortnox strategiska mål för perioden till och med år 2020. Målet för den genomsnittliga årliga tillväxten fastställdes till 25% och för rörelsemarginalen till minst 20%.

Även om Fortnox redan i dag är marknadsledande på webbaserade affärssystem för mindre företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer och har över 140 000 användare, finns en fortsatt mycket stor tillväxtpotential.

Vår nya tekniska plattform, F3, som gör Fortnox till Sveriges modernaste affärssystem, öppnar nya möjligheter för oss. Under våren har arbetet med att flytta över befintliga kunder till F3 fortsatt. Vi kommer att skruva upp tempot ytterligare i höst. Förhoppningen är att huvudparten av våra kunder ska ha bytt före årets slut.

Vår nya programplattform gör det också lättare att komma igång och att använda Fortnox Plus-tjänster, som att skicka och ta emot e-faktura, automatisk inskanning och tolkning av leverantörsfakturor, utskrift och kuvertering av kundfakturor, lönespecifikationer och kreditupplysningar. Fortnox Plus-tjänster kostar ingenting i inköp eller fasta månadsavgifter. Användarna betalar endast per hanterad transaktion. Vi har redan märkt av ett ökat intresse för Plus-tjänsterna för de kunder som använder F3-plattformen.

Vi kommer under hösten att öka marknadsföringen av F3. Hittills har vi bara genomfört begränsade aktiviteter under juni varför dessa ännu inte har hunnit slå i igenom i försäljningen. Vi planerar även att genomföra gemensamma aktiviteter, som utskick och seminarier, tillsammans med flera av våra integrationspartners och leverantörer av system som kompletterar vårt eget utbud, exempelvis kassasystem för butiker, webbshoppar, eller arbetsordersystem för hantverkare. Tillsammans med dessa kan vi nå ut till olika målgrupper med branschanpassade helhetslösningar.

Nu när utvecklingsarbetet kring vår nya programplattform i stort sett är klar, frigörs också större delen av våra resurser för att vidareutveckla eller utveckla helt nya moduler och tjänster. Vi kommer redan under hösten att kunna presentera flera nyheter.

Till sist vill jag också nämna våra satsningar på utbildningsområdet och ungt entreprenörskap. Under läsåret 2013/14 erbjöd vi alla landets gymnasieskolor, högskolor, universitet och bildningsförbund, möjlighet att utan kostnad använda Fortnox administrativa program i undervisningen. Vi träffade även ett samarbetsavtal med Ung Företagsamhet (UF). Det blev en stor succé. I dag använder 260 skolor Fortnox program i undervisningen och ett stort antal UF-företag använder våra program för sin administration.

Inför läsåret 2014/15 kommer vi att växla upp ytterligare, bl a genom att utöka antalet personer som arbetar med skolor och UF från en till tre personer. Detta för att bättre kunna bistå skolledare, elever och UF-företag. Detta är en långsiktig investering. Ekonomiämnet blir inte bara mera levande och relevant när eleverna får arbeta i riktiga program. Vi är övertygade om att det också kommer att göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden, då allt fler företag går över till webbaserade system.

Jens Collskog, Verkställande Direktör

För ytterligare information

Jens Collskog, VD Fortnox AB, 0733-632300

jens.collskog@fortnox.se

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.