Pressmeddelande|19 February 2013|Uppdaterad: 20 July 2018

Fortnox föreslår utdelning om 10 öre per aktie

”Fortnox står ekonomiskt starkare än någonsin, står finansiellt stabilt och har ackumulerat en stor kassa. Därför är styrelsen trygg med att till bolagsstämman föreslå utdelning för första gången i bolagets tolvåriga historia”, säger styrelsens ordförande Christer Nilsson.

Årsstämman kommer att hållas kl 13.00 den 22 mars på Videum Konferens, Sal Glasriket, PG Vejdes Väg 29 i Växjö.

För mer information kontakta:

Christer Nilsson, styrelseordförande, 0705-691580, christer.nilsson@cnab.nu

Prenumerera

By contacting Fortnox, your personal information will be processed in accordance with Fortnox's Privacy Notice

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.