Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 28 april 2022

Starkt kvartal inleder 2022

Tommy Eklund
Av: Tommy Eklund

Under årets första kvartal hade Fortnox en tillväxt på 40,6 procent. Nettoomsättningen uppgick till 279,1 Mkr och rörelsemarginalen till 32,1 procent. Tillväxten tillsammans med rörelsemarginalen blev alltså 72,7 procent under perioden. Med flera viktiga produktnyheter och investeringar i de sex affärsområdena stärker Fortnox  företagsplattformen för Sveriges företagare ytterligare.

- Det är glädjande att vi inleder med ett starkt första kvartal under 2022. Vi har släppt flera produktnyheter som på riktigt gör skillnad för Sveriges företag. Den riktiga kundnyttan visar sig på flera sätt. Vår nya produkt Fortnox Revisor har exempelvis redan minskat antalet supportärenden relaterat till åtkomst med över 40 procent, säger Tommy Eklund, vd Fortnox.

Under kvartalet godkändes också listbytet till Nasdaq Stockholms huvudlista, som planerats sen länge. Den 13 april, efter kvartalets utgång, inföll första handelsdagen på den nya listan.

- Listbytet till Nasdaq Stockholms huvudlista är ett naturligt steg i Fortnox resa framåt. Vår bedömning är att det kommer att skapa större värde för befintliga och framtida aktieägare, säger Tommy Eklund.

Partnerskap och produkter

Efter kvartalets utgång hade Fortnox ingått ett samarbete med fintechföretaget Mynt AB som erbjuder kort och lösningar inom spend management. Vid årsskiftet 2023 planerar Fortnox att lansera Fortnox Kort, ett företagskort som kommer att förenkla och automatisera kvittoredovisningen med bättre uppföljning av företagens utgifter genom koll på transaktionerna i realtid.

Bland de produktnyheter som presenterades i april finns de nya produkterna Fortnox Läs och Fortnox Revisor. Fortnox Läs ger kunden möjlighet att ta del av all information som rör bolaget i plattformen utan att vara administratör. Fortnox Revisor ger samma möjligheter men med en tidsbegränsning på 30 dagar och en annan prismodell; en anpassning för just revisorers uppdrag.

En annan viktig nyhet är Digital inlämning av Årsredovisning K2 i produkten Bokslut & Skatt - en efterlängtad möjlighet, framförallt bland redovisningsbyråer.

Fortnox bankintegrationer som underlättar in- och utbetalningar för företag är en riktig framgångssaga. De har har vuxit med hela 52 procent sen det första kvartalet förra året, från 48 000 till 73 000.

Sammanfattning av Fortnoxkoncernens första kvartal 2022 (jämfört med samma period föregående år).

  • Nettoomsättningen uppgick till 279,1 (198,5) Mkr, en ökning med 40,6 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 89,6 (59,7) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 32,1 (30,1) procent.

  • Resultatet efter skatt uppgick till 66,6 (45,9) Mkr.

  • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,11 (0,08) kr.

Denna information är sådan som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Eklund, VD Fortnox

Telefon: 072 – 369 73 50

E-post: tommy.eklund@fortnox.se

Läs mer om kvartalet här: https://info.fortnox.se

Fortnox AB (publ) är en företagsplattform som knyter samman människor, företag och organisationer. Vi hjälper företag starta, växa och utvecklas. Med smarta tekniska produkter, lösningar och tjänster, och möjlighet att koppla ihop dem med hundratals externa parter, är vi ett nav för företagande i Sverige. Vår vision är att skapa ett välmående samhälle format av framgångsrika företag.

Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö samt kontor i Malmö, Linköping och Stockholm. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information se www.fortnox.se .

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.