Pressmeddelande|20 april 2016|Uppdaterad: 20 juli 2018

Rekommenderar fortfarande Vismas bud

För ytterligare information vänligen kontakta:

Leif Johansson, styrelseordförande Fortnox,  070-5204025,  leif.johansson@fortnox.se

    Prenumerera

    Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

    Investerare

    Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.