Pressmeddelande|20 April 2016|Uppdaterad: 20 July 2018

Rekommenderar fortfarande Vismas bud

För ytterligare information vänligen kontakta:

Leif Johansson, styrelseordförande Fortnox,  070-5204025,  leif.johansson@fortnox.se

    Prenumerera

    By contacting Fortnox, your personal information will be processed in accordance with Fortnox's Privacy Notice

    Investerare

    Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.