Pressmeddelande|28 maj 2015|Uppdaterad: 20 juli 2018

Fortnox styrelseordförande ökar ägandet

För ytterligare information, vänligen kontakta: Karin Korpe, CFO och vice VD Fortnox, 0733-660 400, karin.korpe@fortnox.se

    Prenumerera

    Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

    Investerare

    Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.