Pressmeddelande|28 May 2015|Uppdaterad: 20 July 2018

Fortnox styrelseordförande ökar ägandet

För ytterligare information, vänligen kontakta: Karin Korpe, CFO och vice VD Fortnox, 0733-660 400, karin.korpe@fortnox.se

    Prenumerera

    By contacting Fortnox, your personal information will be processed in accordance with Fortnox's Privacy Notice

    Investerare

    Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.