Pressmeddelande

Publicerad: 2 maj 2016|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Fortnox ställer in den extra bolagsstämman den 4 maj 2016 och senarelägger årsstämman till den 27 juni 2016

Styrelsen har vidare beslutat att senarelägga årsstämman som tidigare avsågs hållas den 13 maj 2016. Årsstämman kommer istället att hållas den 27 juni 2016. Beslutet att senarelägga årsstämman har fattats mot bakgrund av att Visma A/S den 22 april 2016 meddelade att Konkurrensverket har beslutat att genomföra en särskild undersökning av Vismas offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Fortnox och att Visma med anledning därav beslutat att förlänga acceptperioden i erbjudandet.

För mer information om Vismas offentliga erbjudande till aktieägarna i Fortnox hänvisas till Vismas hemsida www.visma.com samt till Fortnox hemsida www.fortnox.se .

För ytterligare information kontakta:

Leif Johansson, styrelseordförande Fortnox, 070-520 40 25, leif.johansson@fortnox.se

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.