Pressmeddelande|2 maj 2016|Uppdaterad: 20 juli 2018

Fortnox ställer in den extra bolagsstämman den 4 maj 2016 och senarelägger årsstämman till den 27 juni 2016

Styrelsen har vidare beslutat att senarelägga årsstämman som tidigare avsågs hållas den 13 maj 2016. Årsstämman kommer istället att hållas den 27 juni 2016. Beslutet att senarelägga årsstämman har fattats mot bakgrund av att Visma A/S den 22 april 2016 meddelade att Konkurrensverket har beslutat att genomföra en särskild undersökning av Vismas offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Fortnox och att Visma med anledning därav beslutat att förlänga acceptperioden i erbjudandet.

För mer information om Vismas offentliga erbjudande till aktieägarna i Fortnox hänvisas till Vismas hemsida www.visma.com samt till Fortnox hemsida www.fortnox.se.

För ytterligare information kontakta:

Leif Johansson, styrelseordförande Fortnox, 070-520 40 25, leif.johansson@fortnox.se

    Prenumerera

    Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

    Investerare

    Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.