Pressmeddelande

Publicerad: 4 juni 2018|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Fortnox bygger för framtiden

Fortnox huvudkontor i Växjö
Av: Fortnox huvudkontor i Växjö

Fortnox AB har tecknat hyresavtal med fastighetsbolaget ArtOn24 AB, som kommer att bygga ytterligare ett kontorshus för Fortnox. Det nya huset byggs bredvid nuvarande huvudkontor i Växjö och länkas samman genom en inglasad passage. Kontorsytan i det nya huset kommer bli drygt 5100 kvadratmeter, fördelat på 8 våningar.

IT-staden Växjö och Fortnox fortsätter att locka kvalificerad kompetens till inflyttning. Fortnox tar nu höjd för kommande års fortsatta tillväxt och skapar utrymme för att anställa fler kompetenta medarbetare och för att erbjuda en modern och inspirerande arbetsplats. De nya kontorslokalerna ska vara inflyttningsklara 2020.

- En attraktiv arbetsplats är en mycket viktig förutsättning för att våra medarbetare ska trivas, utvecklas och samverka på bästa sätt. Men också för att intressera nya medarbetare - något som är helt avgörande när snart en fjärdedel av Sveriges alla företagare valt att bli kunder till Fortnox. För oss finns inget viktigare än att fortsätta erbjuda kunskap, hög tillgänglighet samt utveckla smarta och automatiserade lösningar som frigör tid för alla företagare, säger Nils Carlsson, VD för Fortnox.

Växjö är ett av Sveriges största IT-nav med över 600 IT-företag, bland annat med ledande aktörer inom fintech och gametech-branscherna.

- Det här är ett viktigt steg i utvecklingen att stärka Växjös position som IT-stad. Detta bidrar också till fler arbetstillfällen och är ytterligare ett bidrag till Växjös attraktivitet, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsen ordförande i Växjö.

För ytterligare information, kontakta:
Nils Carlsson, VD Fortnox, 076-644 77 00, nils.carlsson@fortnox.se

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.