Pressmeddelande

Publicerad: 12 mars 2009|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 12 MARS I FORTNOX AB (PUBL)

Högst 4.000.000 teckningsoptioner ges ut. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckningsoptionerna löper t o m den 31 mars 2011. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast personer som är anställda i Fortnox AB (publ). Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 mars 2011 t o m den 31 mars 2011. Teckningskursen fastställdes till 2,68 kr vilket motsvarar 200 procent av den för aktien på NGM Nordic MTF noterade genomsnittliga volymvägda betalkursen under perioden fr o m den 11 februari 2009 t o m den 11 mars 2009. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner medför optionsprogrammet en utspädning om ca 7 procent. Teckningsoptionerna skall förvärvas för 0,11 kr vilket är ett marknadsmässigt pris, beräknat av extern värderingsman enligt den s.k. Black & Scholes-modellen.

De fullständiga villkoren finns tillgängliga på Bolagets kontor, Framtidsvägen 10 A i Växjö.

För ytterligare information kontakta Bolagets VD Jan Älmeby på telefon 0708-37 32 55.

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade program för bland annat bokföring, fakturering, orderhantering, säljstöd och e-handel till mindre och medelstora företag samt föreningar. Fortnox program kan nås från vilken internetansluten dator som helst i världen. Fortnox är noterat på NGM Nordic MTF.

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.