Pressmeddelande

Publicerad: 15 oktober 2008|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

FORTNOX AB TILLFÖRS 6 MKR OCH FÅR CASE ASSET MANAGEMENT SOM NY STORÄGARE

- Jag är glad över det förtroende vi har fått från Case Asset Management - inte minst mot bakgrund av den senaste tidens turbulens på finansmarknaderna och svårigheterna generellt att få riskkapital. Det visar att det finns stor tilltro till bolagets affärsidé och fortsatta utveckling, säger Jan Älmeby, VD för Fortnox.

Den riktade nyemissionen omfattar 9 250 000 aktier och sker till kursen 0,65 kr per aktie. Case Asset Management är ett fristående kapitalförvaltningsbolag som erbjuder sina kunder kapitalförvaltning genom specialfonderna Case och Fair Play samt genom diskretionär kapitalförvaltning. Case Asset Management arbetar aktivt med sina portföljbolag för att skapa mervärde åt investeringarna. Som en följd avser Case Asset Management att ta plats i styrelsen. Bakom Case Asset Management står flera kända personer i näringslivet bland vilka kan nämnas Stefan Edberg, Stefan Persson och Arvid Svensson Invest.

Motiv

Orderingången för Fortnox är fortsatt god. Under hösten har bolaget träffat ett avtal med Öhrlings PricewaterhouseCoopers om att de ska erbjuda sina kunder tillgång till Fortnox programvara i sin webbaserade kundportal. Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges största revisionsbyrå med cirka 60 000 företagskunder.

Bolaget för dessutom förhandlingar om utökat samarbete med flera av Sveriges ledande redovisnings- och revisionsbyråer. För att stå väl rustade inför dessa utökade samarbeten har styrelsen för Fortnox AB beslutat att genomföra en nyemission om drygt 6 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen genomförs med avvikelse från företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Villkoren i sammandrag

Emissionsbelopp: 6 012 500 kronor

Kurs: 0,65 kr

Antal emitterade aktier: 9 250 000

Antal aktier efter nyemissionen: 54 694 800

Styrelsen har samtidigt beslutat att föreslå en extra bolagsstämma för att fatta beslut om att genomföra en riktad nyemission till företagets styrelse och personal. Syftet med denna nyemission är att ge styrelsen och personalen möjlighet att teckna aktier och därmed öka sitt engagemang i bolaget. Kallelse till extra bolagsstämma samt förslag till nyemission kommer att offentliggöras under november 2008.

För vidare information kontakta

Fortnox: Jan Älmeby, telefon 0708-37 32 55, e-post jan.almeby@fortnox.se

Case Asset Management: Mikael Pallinder, telefon 0470 – 500 250, e-post mikael.pallinder@case.nu

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade program för bland annat bokföring, fakturering, orderhantering, säljstöd och e-handel till mindre och medelstora företag samt föreningar. Fortnox program kan nås från vilken internetansluten dator som helst i världen. Fortnox är noterat på NGM Nordic MTF.

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.