Pressmeddelande|4 maj 2015|Uppdaterad: 20 juli 2018

Fortnox i samarbete med Telenor

Avtalet innebär att Telenors svenska företagskunder ges möjlighet att använda Fortnox bokförings- och faktureringstjänster under tre månader. I erbjudandet ingår även webbutbildning i Fortnox program vid två tillfällen samt en värdecheck till Fortnox plustjänster.

Erbjudandet är en del i Telenors koncept ”Jobba smartare” och innebär att Fortnox tjänster och produkter kommer att marknadsföras i Telenors 70 butiker, hos ca 200 återförsäljare samt webbplatsen jobbasmartare.telenor.se. Kampanjen pågår till augusti 2015.

"Fortnox har ambitionen att vara småföretagens bästa vän genom att tillhandahålla tjänster som förenklar och effektiviserar tillvaron för de mindre företagen. Vi har valt att samarbeta med Telenor Sverige på grund av deras stora fokus på kundnöjdhet som tydligt illustreras genom konceptet ”Jobba smartare”. Telenor har 2,5 miljoner abonnenter i Sverige, varav en stor del är företagare", säger Johan Claesson, marknadschef på Fortnox.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Claesson, marknadschef, 0735- 464 680, johan.claesson@fortnox.se

    Prenumerera

    Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

    Investerare

    Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.