Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 23 april 2014|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Delårsrapport januari - mars 2014

VD-kommentar - Första kvartalet

Stärkt resultat och ökad orderingång

Vi har inlett året med att kunna hälsa många nya kunder välkomna till oss. För det första är det glädjande att se att alltfler såväl nya som etablerade företagare väljer molnbaserade lösningar för sin administration. Det ger dem många fördelar och gör dem mer konkurrenskraftiga, inte minst eftersom det blir mer tid över till att ägna sig åt verksamheten.

För det andra är det glädjande att se att en majoritet av de företag som väljer molnbaserat väljer Fortnox. Det ger oss ett kvitto på att vi lyckats med ambitionen att  ha det bästa erbjudandet. Gensvaret från marknaden gör oss ännu mer motiverade att fortsätta på den inslagna linjen med moderna, lättanvända och funktionsrika program till attraktiva priser, ett omfattande och tillgängligt användarstöd samt ett högt tempo i vidareutvecklingen och den kontinuerliga förbättringen av våra produkter.

Under första kvartalet ökade omsättningen med 24% jämfört med samma period förra året, samtidigt som rörelsemarginalen förbättrades. Resultatförbättringen beror delvis på att vi valt att skjuta på ett par av våra planerade rekryteringar.

Samarbeten med olika typer av partners är viktigt för oss. För många år sedan inledde vi ett samarbete med några aktörer i redovisningsbranschen. Samarbetet med denna bransch har därefter växt snabbt, framförallt de senaste åren. Såväl stora som små aktörer i branschen väljer i allt större utsträckning att samarbeta med oss och idag använder fler än 8000 redovisningskonsulter i Sverige kontinuerligt våra program för kunders administration. Våra funktionsrika molnbaserade program i kombination med deras tjänster ger ett starkt, komplett och flexibelt erbjudande till företag och föreningar.

Under 2014 kommer vi att satsa mycket på att skapa nya typer av samarbeten med andra intressanta partners. Exempel på sådana är leverantörer av system som kompletterar vårt utbud. Det kan exempelvis handla om kassasystem för butiker, arbetsordersystem för hantverkare, webbshopar och analysverktyg. Tillsammans med dessa leverantörer kan vi nå ut till olika målgrupper och erbjuda anpassade helhetslösningar för exempelvis företag i en viss bransch.

Utvecklingen och utrullningen av vår nya programplattform, F3, fortgår. I takt med att fler delar av plattformen blir klar kommer våra utvecklingsresurser att börja arbeta med nya projekt. Resultatet av detta kommer vi se senare i år då vi kommer att lansera såväl nya programmoduler som nya kringtjänster.

Jens Collskog, Verkställande direktör

För ytterligare information Jens Collskog, VD Fortnox AB, 0733-632300 jens.collskog@fortnox.se

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.