Pressmeddelande|26 augusti 2009|Uppdaterad: 20 juli 2018

VD GER LÅN TILL FORTNOX

För mer information kontakta

Jan Älmeby, VD Fortnox AB, 0708-373255

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.