Pressmeddelande|26 August 2009|Uppdaterad: 20 July 2018

VD GER LÅN TILL FORTNOX

För mer information kontakta

Jan Älmeby, VD Fortnox AB, 0708-373255

Prenumerera

By contacting Fortnox, your personal information will be processed in accordance with Fortnox's Privacy Notice

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.