Pressmeddelande|Regulatoriskt|24 oktober 2017|Uppdaterad: 20 juli 2018

Rättelse: Kundtillväxten var 9000 kunder under tredje kvartalet

    Prenumerera

    Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

    Investerare

    Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.