Pressmeddelande|Regulatoriskt|24 October 2017|Uppdaterad: 20 July 2018

Rättelse: Kundtillväxten var 9000 kunder under tredje kvartalet

    Prenumerera

    By contacting Fortnox, your personal information will be processed in accordance with Fortnox's Privacy Notice

    Investerare

    Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.