Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 29 april 2009|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2009

VD-KOMMENTAR – FORTNOX LEDANDE LEVERANTÖR PÅ MOLNTJÄNSTER

Under senaste tiden har ett nytt begrepp lanserats i IT-världen – Cloud Computing eller Molnet, som det kallas på svenska. Det innebär att stora delar av ett företags IT-verksamhet läggs ut på internet. En annan benämning på denna företeelse är Software as a Service (SaaS), då programvarorna levereras som en tjänst istället för en installerad produkt.

Det är precis det här som Fortnox har som affärsmodell och har haft i flera år, men vi har använt andra namn som internetbaserade program och Software as a Service (SaaS).

Fortnox har ett stort försprång med de tusentals kunder som redan har insett fördelarna med att ha alla program åtkomliga på internet. Det är inte bara åtkomsten var som helst som är intressant – det finns också mycket pengar att spara för företag som arbetar med Fortnox program. De slipper programinstallationer, göra uppgraderingar och ta säkerhetskopieringar. Det gör att företagen frigör tid och resurser för att istället fokusera på sin affärsverksamhet..

Vår tillväxt är stor, första kvartalet 2009 ökade omsättningen 143 % jämfört med första kvartalet 2008, vilket är en snabbare tillväxt än under hösten 2008. Vi räknar också med en fortsatt stor omsättningsökning, dels genom en stark kundtillströmning, dels genom att kunderna köper fler programlicenser. Dessutom kommer fler produkter och tjänster att lanseras under 2009.

(för tabell, se bifogad fil)

Hela delårsrapporten, januari-mars 2009 finns på www.fortnox.se

Växjö den 29 april 2009

På styrelsens uppdrag: Jan Älmeby, verkställande direktör, 0708-37 32 55

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade program för bland annat bokföring, fakturering, orderhantering, säljstöd och e-handel till mindre och medelstora företag samt föreningar. Fortnox program kan nås från vilken internetansluten dator som helst i världen. Fortnox är noterat på NGM Nordic MTF.

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.