Pressmeddelande|25 October 2016|Uppdaterad: 20 July 2018

Fortnox AB utser ny VD

För ytterligare information vänligen kontakta:

Torbjörn Gunnarsson, 0704-861718 , tor.gunnarsson@gmail.com

    Prenumerera

    By contacting Fortnox, your personal information will be processed in accordance with Fortnox's Privacy Notice

    Investerare

    Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.