Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 21 oktober 2015|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Delårsrapport januari – september 2015

Fortsatt stark tillväxt under ökad lönsamhet

Det är i dagarna ett år sedan jag tillträdde som VD för Fortnox. Mina förväntningar var höga och jag hade noga studerat vad bolaget dittills hade åstadkommit. Men jag måste erkänna att detta år har överträffat allt. Det engagemang och den energi som jag dagligen möter bland våra medarbetare och det stöd som vi får från våra kunder och partners är fantastisk.

Detta återspeglar sig även i denna delårsrapport för det tredje kvartalet Den positiva trend, som jag har rapporterat om tidigare, förstärktes ytterligare. Koncernens nettoomsättning ökade under tredje kvartalet med 36 procent till 32,2 mkr. Det är ny toppnotering för ett enskilt kvartal. Sammantaget ökade försäljningen under årets första nio månader med närmare 32 procent till 90,8 mkr. Det betyder att vi med god marginal överträffade vårt tillväxtmål om en årlig genomsnittlig tillväxt på minst 25 procent.

Orderingången var väsentligt högre jämfört med samma kvartal förra året och orderstocken på 112 mkr den sista september är en ny toppnotering. Sedan april, då vi passerade 100 000, har vi fått över 8 500 nya kunder. Den sista september hade vi 108 500 kunder, och allt fler befintliga kunder väljer att köpa flera tjänster från oss. Som framgick av rapporten för det andra kvartalet, ökar användningen av våra plustjänster snabbt. Det gäller exempelvis inskanning och tolkning av leverantörsfakturor, utskriftstjänst, e-faktura samt kreditupplysning.

Även rörelseresultatet förbättrades till 7,8 mkr, vilket ger en rörelsemarginal på drygt 24 procent. Motsvarande siffror för årets första nio månader är ett rörelseresultat om 15,4 mkr och en marginal på 17 procent. Vårt långsiktiga mål är en rörelsemarginal om 20 procent, men investerings- och uppstadskostnader i dotterbolaget Nox Finans, belastar resultatet med drygt tre miljoner kronor under de första nio månaderna. Därför kommer resultatet under fjärde kvartalet att påverkas, helt enligt plan.

Moderbolaget, i vilket all verksamhet bedrivs utom Nox Finans, redovisar en rörelsemarginal som ligger väl i nivå med vårt finansiella mål. Rörelsemarginal var under det tredje kvartalet 27,8 procent och under årets första nio månader 21,1 procent. Lägre personalkostnader under semestermånaderna i kvartalet, bidrog till den högre marginalen.

Det ökade intresset för våra tjänster och produkter märks även på andra sätt. Vi har under hösten medverkat både i FARs branschdagar och den årliga Ekonomimässan i Stockholm. Trycket var stort och frågorna många. Detsamma gäller vår årliga roadshow för redovisnings- och revisionsbranschen som genomförs i höst för fjärde året i rad. Fram till början av december blir det 17 föreställningar på 15 orter och antalet förhandsanmälda deltagare är rekordstort.

Jag ser främst två förklaringar till det stora intresset. Vår nya tekniska plattform F3, som är marknadens mest moderna, utgör en viktig attraktionskraft. Konverteringen av de sista kunderna kommer att slutföras före årsskiftet. F3 möjliggör ny funktionalitet och är mer användarvänlig än föregångaren, och är idag en av vår viktigaste konkurrensfördel.

Den andra är vår affärsmodell med rullande abonnemang. Kunderna abonnerar på programmen och betalar endast låg månatlig avgift för varje program och varje användare. Det ger kunden full kontroll över IT-kostnaderna och samtidigt maximal flexibilitet. Kunden slipper dyra uppstartskostnader och kan redan på förhand räkna ut vad IT-kostnaden blir varje månad. Det är enkelt att lägga till ytterligare en användare eller tjänst, genom att utöka antalet abonnemang.

Fördelen för Fortnox är att vi får en stadig, återkommande intäkt. Varje ny kund och användare gör att vi kan addera en ytterligare intäkt varje månad. Modellen är skalbar, med små och förutsägbara rörliga kostnader, vilket gör att lönsamheten ökar för varje nytillkommen användare. När kunden väljer Fortnox är det också inledningen på en långvarig relation och benägenheten att byta till annan leverantör är låg. Abonnemangsmodellen är kanske vanligast inom konsumentområdet, där Netflix och Spotify är de mest kända exemplen. Fortnox är störst i Sverige med abonnemang på molnbaserade tjänster för bland annat bokföring, fakturering, order, lön och CRM/säljstöd. För våra plustjänster, som är transaktionsbaserade, tar vi istället betalt för varje utförd transaktion.

Detta är en modell som tilltalar allt fler, både bland byråpartners och slutanvändare. Vi ser samtidigt goda möjligheter att vidareutveckla den ytterligare genom att lägga till nya tjänster.

Till sist: Efter periodens utgång fick vi besked från Dagens Industri om att Fortnox har utsetts till Gasell-företag. Det är tredje året i rad som vi rankas som ett av Sveriges snabbast växande företag.  En gång är jättekul. Tre gånger är en bedrift.

Sara Arildsson, Verkställande direktör

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.