Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 12 februari 2020

Starkt resultat för Fortnox 2019

Tommy Eklund, vd Fortnox
Av: Tommy Eklund, vd Fortnox
Foto: Jonas Ljungdahl

Fortnox presenterar ett mycket starkt resultat för fjärde kvartalet och därmed för helåret 2019. Under fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 43 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 153,3 Mkr. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet blev 45,2 Mkr, och rörelsemarginalen uppgick till 29,5 procent. Fortsatt kundtillströmning och hög efterfrågan från befintliga kunder är viktiga orsaker till det starka resultatet. 

Koncernens nettoomsättning för helåret 2019 ökade med 42,1 procent, till 532,1 Mkr jämfört med 374,4 M​kr föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 172,2 Mkr, jämfört med 102,1 Mkr föregående år. Det motsvarar en rörelsemarginal på 32,4 procent.

Under fjärde kvartalet fick bolaget 16 000 nya kunder. Det innebär att Fortnox vid årets slut hade 313 000 kunder, jämfört med 257 000 kunder 31 december 2018.

- Det är med tillförsikt jag presenterar resultatet för Fortnox för första gången i egenskap av vd, säger Tommy Eklund, vd på Fortnox. - Det är en stabil verksamhet med mycket potential jag fått äran att leda. Fortnox presenterar ett mycket starkt resultat för fjärde kvartalet och helåret 2019. Det är ett resultat som visar att vi erbjuder reellt värde till kunderna, något som alla engagerade medarbetare bidragit till.

Nyheter under kvartalet
Fortnox presenterade flera nyheter under kvartalet, däribland att bolagets ansökan om att bli betalningsförmedlare beviljades av Finansinspektionen i oktober. Det innebär att bolaget kommer att kunna erbjuda sina kunder att sköta vissa betalningar direkt i Fortnox plattform. I november lanserades Fortnox Hälsa i pilotskala, en tjänst som ger Fortnox kunder möjligheten att teckna vårdförsäkring digitalt.

Under kvartalet likväl som under hela året har arbetet med ökad grad av automatisering och mobila lösningar pågått.

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för helåret 2019 (jämfört med föregående år).

 • Nettoomsättningen för koncernen ökade med 42,1 procent till 532,1 Mkr (374,4 Mkr).

 • Rörelseresultatet uppgick till 172,2 Mkr (102,1 Mkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 32,4 procent (27,3 procent).

 • Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 34,0 procent (30,3 procent).

 • Resultatet efter skatt uppgick till 134,9 Mkr (78,9 Mkr).

 • Resultatet per aktie uppgick till 2,26 kr (1,32 kr).

 • Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 0,50 kr (0,35 kr).

Sammanfattning av Fortnoxkoncernen för fjärde kvartalet 2019 (jämfört med samma period föregående år).

 • Nettoomsättningen för koncernen ökade med 43,0 procent till 153,3 Mkr (107,2 Mkr).

 • Rörelseresultatet uppgick till 45,2 Mkr (28,7 Mkr) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 29,5 procent (26,7 procent).

 • Moderbolaget redovisar en rörelsemarginal om 29,5 procent (29,6 procent).

 • Resultatet efter skatt uppgick till 35,5 Mkr (22,8 Mkr).

 • Resultatet per aktie uppgick till 0,59 kr (0,38 kr).

Denna information är sådan som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Eklund, VD Fortnox
Telefon: 072 – 369 73 50
E Post: tommy.eklund@fortnox.se

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.